Zápočtová práce

Blíží se konec semestru, ale Vaše zápočtová práce stále není hotova? Valí se na Vás zkoušky, termíny odevzdání dalších prací a Vy si přitom nemůžete dovolit nezískat zápočet z daného předmětu? Potřebujete si ujasnit, co to vůbec zápočtová práce je a co všechno obnáší? Rádi byste si před tvorbou vlastní zápočtové práce prohlédli její vzor? Hledáte co nejspolehlivější a nejprofesionálnější pomoc při tvorbě Vašich odborných textů?
Pokud tomu tak skutečně je, pak je nám ctí Vám oznámit, že jste právě zavítali na stránky nejrenomovanějšího a nejodbornějšího severu zabývajícího se tvorbou akademických textů všeho druhu i rozsahu Napisemezavas.cz. Na českém trhu působíme již úctyhodných osm let a námi garantované kvalitní služby zajišťuje kolektiv více než 160ti vysokoškolsky vzdělaných zpracovatelů. Jedině u nás se můžete spolehnout na 100% individuální přístup, zpracování přímo na míru a na možnost flexibilní úpravy Vaší objednávky. Stejně tak Vás budeme informovat o každé změně v průběhu zpracování Vaší objednávky pomocí SMS, dále garantujeme úvodní stranu, čestné prohlášení, poděkování, obsah a veškeré další přílohy k Vašemu dílu zcela zdarma! S námi je Vaše zápočtová práce hračka!

Pokud Vás tíží následující otázky na téma zápočtová práce, jste u nás na správné adrese:

 • Co je to vlastně zápočtová práce?
 • Jak se píše zápočtová práce?
 • Kde si nechat zápočtovou práci vytisknout a svázat?
 • Jakou strukturu, metodologii a formální úpravu má mít zápočtová práce?
 • Kde si nechat udělat jazykové korektury k zápočtové práci?
 • Jak odevzdat zápočtovou práci včas, pokud se musíte zároveň připravovat na ostatní zkoušky nebo vydělávat peníze?
 • Jak vypadá zápočtová práce vzor?
 • Kde lze najít zápočtové práce ke stažení?
 • Jak ochránit svou zápočtovou práci proti plagiátorství?
 • Jak si objednat zaručeně originální podklady k dílu zápočtová práce u serveru Napisemezavas.cz?

Zápočtové práce

Zápočtová práce je vysokoškolská písemná úloha, jejíž vypracování a včasné odevzdání je buď jedinou, nebo jednou z více podmínek k udělení zápočtu za absolvovaný předmět. Formální podoba a téma zápočtové práce bývá studentům známo zpravidla na začátku semestru, aby měli dostatek času na její přípravu.
Co do rozsahu se zápočtová práce výrazně neliší od podobných útvarů, jako je např. seminární práce či semestrální práce. Horní hranice v tomto případě bývá 20 stran, delší by zápočtová práce pravděpodobně být neměla.
Struktura, metodologie a formální úprava je u zápočtové práce stejná jako u všech srovnatelných akademických textů viz např. ročníková práce, bakalářská práce či diplomová práce. Pravdou ovšem zůstává, že především na některých technických oborech není kladen takový důraz na přesné dodržení všech formálních náležitostí, jako je titulní strana, obsah apod. Pro podrobnější přehled jednotlivých podob, které může zápočtová práce mít viz PR článek zápočtová práce.

Jak se píše zápočtová práce

Pokud jde o stylistiku a obecná pravidla psaní zápočtové práce, je na místě držet se osvědčených a zaběhnutých postupů a nesnažit se o nemístné novátorství. Zápočtová práce by měla být psána stejným jazykem jako v případě jakékoliv jiné akademické práce např. diplomové práce či klidně i disertační práce, tzn. vědeckým, jednoznačným, exaktním a především gramaticky správným. Vaše zápočtová práce by měla být strukturována přehledně, logicky a jednoduše – pamatujte, že jeden odstavec by měl obsahovat přesně jednu myšlenku, jeden oddíl Vaší práce potom jednu komplexnější myšlenku.
Zápočtová práce nemusí obsahovat příliš obšírný úvod ani závěr (na rozdíl od vyšších akademických textů jako je rigorózní práce, disertační práce či habilitační práce. V případě tohoto díla bohatě postačí stručné a úderné shrnutí cílů práce (v úvodu, viz bližší informace k úvodu zápočtové práce) a dosažených závěrů (v závěru práce). Je třeba mít na paměti, že zápočtová práce nemá ani zdaleka tak vědecké ambice jako výše zmíněné odborné texty.
Zápočtová práce se Vám bude možná psát snáz v případě, že studujete obor ryze technického zaměření. V takovém případě se bude Vaše zápočtová práce skládat pravděpodobně z výpočtů, grafů a schémat, které bude třeba doprovodit pouze úsporným verbálním komentářem. Zabýváte-li se však naopak spíše humanitním oborem, bude se Vaše zápočtová práce zakládat na jazyce mnohem víc a bude tudíž třeba mu věnovat zvýšenou pozornost. Jestliže Vás láká možnost nechat si své dílo zkontrolovat stylisticky i gramaticky u profesionálů, neváhejte navštívit následující odkaz pro 100% jistotu, že Vaše zápočtová práce bude z češtinářského hlediska zcela nezávadná.

Zápočtová práce vzor

Jako již tradičně, i v tomto článku Vám nabízíme ukázkové vzory zápočtové práce, které Vám jistě budou potřebnou inspirací při psaní Vaší vlastní práce:

Zápočtová práce vzor 1

Zápočtová práce vzor 2

Zápočtová práce vzor 3

Zápočtová práce vzor 4

Zápočtová práce vzor 5

Zápočtová práce vzor 6

Zápočtová práce vzor 7

Zápočtová práce vzor 8

Vazba a tisk zápočtové práce

Ačkoliv u díla zápočtová práce nebývá zvykem odevzdávat ji v tištěné a svázané podobě, setkat se s tímto požadavkem přesto tu a tam můžete. Většinou sice skutečně postačí, když bude Vaše zápočtová práce odevzdána pouze vytištěná a obyčejně „secvaknutá“, nicméně pro všechny případy Vám přinášíme následující odkazy, kde se v případě potřeby o vazbu a tisk Vaší zápočtové práce profesionálně postarají:

Zápočtová práce vazba a tisk 1

Zápočtová práce vazba a tisk 2

Zápočtová práce vazba a tisk 3

Zápočtová práce vazba a tisk 4

Zápočtová práce vazba a tisk 5

Zápočtová práce vazba a tisk 6

Zápočtová práce vazba a tisk 7

Zápočtová práce vazba a tisk 8

Zápočtová práce ke stažení

V případě, že ještě nejste 100% rozhodnuti pro objednávku podkladů k textu zápočtová práce přímo na míru a raději byste si stáhli již obhájené práce, nabízíme Vám následující odkaz pro inspiraci:
www.diplomky.net/seminarni-prace

Jak si mohu podklady k dílu zápočtová práce objednat?

Byla Vám zadána zápočtová práce, ale nevyhovuje Vám její téma? Nebo jste pouze v časovém presu a bojíte se, že svou zápočtovou práci nestihnete odevzdat v řádném termínu? Musíte se v rámci svého studia věnovat i ostatním činnostem? Uvítali byste odbornou a profesionální asistenci při tvorbě tohoto odborného textu? Chcete mít jistotu vynikajícího výsledku s minimem námahy? Pokud jste na tyto otázky odpověděli kladně, nahlédněte prosím do našich všeobecných obchodních podmínek i ceníku a rozhodnete-li se pro objednávku díla zápočtová práce u serveru Napisemezavas.cz, přejděte prosím na naši objednávku. Vzápětí Vás budeme kontaktovat prostřednictvím emailové adresy a dohodneme se s Vámi na termínu vyhotovení stejně jako na ostatních náležitostech.

Cena zápočtové práce zahrnuje:

 • Individuální, osobní a profesionální zpracování odborného textu zápočtová práce na míru
 • Doživotní záruka na veškerá námi zpracovaná díla, svou zápočtovou práci můžete reklamovat či připomínkovat kdykoliv od převzetí
 • Pokud nesplníme zadání zápočtové práce přesně dle Vašich požadavků, garantujeme vrácení peněz do 7 dnů
 • Disponujeme více než 160 profesionálními zpracovateli z různých oborů a odvětví
 • Již osmým rokem Vám nabízíme profesionální a originální podklady k odborným textům všeho druhu přesně na míru
 • Jsme schopni zpracovat zápočtovou práci jakékoliv náročnosti, rozsahu i tematického zaměření
 • Samozřejmostí jsou stylistické i gramatické korektury, které provádíme zdarma! ke každému dílu
 • Inzerujeme též možnost urgentního zpracování do 12 nebo 24 hodin od převzetí objednávky
 • Není-li zadáno jinak, citujeme dle platných citačních norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2
 • 100% záruka ochrany osobních údajů
 • Bohatá nabídka bonusových a věrnostních programů, akčních cen a množstevních slev
 • Možnost flexibilní a operativní komunikace se zpracovatelem
 • Veškeré materiály jsou kontrolovány a chráněny proti plagiátorství
 • Bibliografie, úvodní strana, obsah a veškeré přílohy Vaší práce zdarma!
 • Naše služba umožňuje připomínkovat jak ukázku, tak i hotovou zápočtovou práci
 • Na požádání Vám o každé změně zašleme SMS, např. o přijetí objednávky, požadované částky, zaslání kompletní práce nebo její části apod.
 • Zpracujeme pro Vás odborný text od referátu přes případovou studii až po habilitační práci

Poklady pro své zápočtové práce si můžete objednat ZDE!

 

Nejčastěji hledáte: zápočtová práce, zápočtové práce, zapoctova prace, zápočtová práce vzor, co je zapoctova prace, jak napsat zápočtovou práci, zápočtové práce ke stažení, tisk zápočtové práce