Citace

Píšete zrovna odborný text a nevíte si rady, jak vyzrát na všudypřítomné citace? Není Vám jasné, v jakém formátu byste měli citace uvádět? Nechce se Vám při psaní Vašeho díla ztrácet čas neustálým hledáním náležitých citačních norem? Hledáte na internetu generátor citací? Nebo si kladete otázky související s tématem citace internetových zdrojů?
Pokud se výše zmíněné nejasnosti týkají i Vás, jste u nás na správné adrese! Server Napisemezavas.cz. Vám přináší jedinečný PR článek na téma citace, v němž se dozvíte vše potřebné pro uvádění citací v náležitém tvaru. Náš tým více než 160 vysokoškolsky vzdělaných pisatelů se s radostí postará o Vaše citace a umožní Vám soustředit se víc na samotný text. Pokud si kladete následující otázky, je tento text určený právě Vám:

  • Jak správně citovat v odborných textech?
  • V jakém formátu uvádět citace v bakalářské práci?
  • Co je to server www.citace.com?
  • Kde na internetu najít generátor citací?
  • V jakém formátu uvádět citace internetových zdrojů?
  • V jakém tvaru uvádět bibliografické citace na odborné zdroje?
  • Jakými pravidly se řídí citace knih?
  • Jak uvádět citace tak, abyste se vyhnuli nařčení z plagiátorství?
  • Co to jsou citační normy a jak se jimi řídit?
  • Jak si objednat úpravu citací u serveru Napisemezavas.cz přímo na míru?

Citace

Citace jsou nedílnou součástí všech akademických prací a odborných textů. Jedná se o způsob, jakým autor včleňuje do svého vlastního díla myšlenky či poznatky ostatních badatelů, a to takovým způsobem, který neporušuje zásady tzv. citační etiky a nestává se tedy plagiátorstvím.
Hlavní věcí, kterou musí mít pisatel jakéhokoliv odborného textu na paměti, je způsob vykazování všech převzatých či parafrázovaných pasáží. K tomuto účelu se využívají dnes již výlučně poznámky pod čarou, do nichž autor vkládá bibliografické údaje citovaného díla. Jakákoliv převzatá či parafrázovaná pasáž musí být vyznačena uvozovkami a opatřena číslovanou poznámkou pod čarou.
Citovat lze samozřejmě i internetové či jiné zdroje, ovšem s mírně jinými pravidly (o nichž se lze dočíst více v dalších odstavcích).

Citace.com

Portál citace.com je česká nejerudovanější internetová stránka co se týká accití, generování citací a citačních norem. Na tomto serveru se nejen dozvíte vše potřebné k problematice citací, ale zároveň si tam můžete nechat potřebné citace vygenerovat a ověřit si, zda citujete v souladu s platnými citačními normami ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2. Pro ukázku těchto forem Vám nabízíme následující vzory citace:
Citace knihy
YALOM, Irvin. Teorie a praxe skupinové psychoterapie. 1. vyd. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-304-8.
Citace internetového zdroje
Diplomky.net. [online]. [cit. 2014-12-02]. Dostupné z: http://www.diplomky.net/objednavka
Generátor citací
Pokud hledáte generátor citací, který Vám vygeneruje již hotové citační údaje, doporučujeme Vám sever generator.citace.com, s nímž hravě vyzrajete na citace všeho druhu! Stačí si zvolit typ sekundárního zdroje (kniha, periodikum, článek, sborník textů, elektronický článek, akademická práce, …), vyplnit všechny potřebné údaje (autor, název, ISBN, rok vydání, nakladatelství, …) a během několika vteřin získáte vygenerovanou citaci podle platných norem, kterou můžete ihned zařadit do svého díla.
Nástroj generátor citací se Vám stane především při delších a náročnějších textech nepostradatelnou pomůckou, která Vám ušetří spoustu drahocenného času a nervů! Jeho používání je veli ce snadné, přehledné a pohodlné, proto neváhejte a osvojte si práci s ním co nejdříve!

Citace v textu

Umístit citace v textu, tak aby čtenáře nerušily a nenarušovaly kohezi práce, je umění, které je nutné si osvojit především vlastní praxí. Žádná citace by se neměla v práci objevit jen tak z čista jasna – jakýkoliv použitý citát musí být řádně uvede, odcitován a případně vysvětlen. Citace v textu by neměly působit jako pěst na oko, nýbrž by měly být integrální součástí okolního textu a měly by být používány účelně. Není třeba to s nimi ani přehánět (což je začátečnická chyba pisatelů, kteří chtějí působit dojmem větší odbornosti), ani je podceňovat. Citace by zároven neměly nahrazovat Váš přínos práci, nýbrž jej pouze doplňovat a rozšiřovat.

Bibliografické citace

Bibliografické citace či též bibliografické údaje se v odborných textech uvádí jak v již zmíněných poznámkách pod čarou, tak na konci práce v seznamu použitých zdrojů. Pro uvádění tohoto druhu bibliografických citací platí podobná, avšak v detailech se lišící pravidla – například jméno autora se uvádí v jiném formátu, stejně tak namísto některých čárek se zde píší tečky a pořadí některých údajů může být obrácené. Pro přesné informace je však zapotřebí zjistit si požadovanou podobu bibliografických údajů na Vaší škole.

Citace knih

Citace knih je samozřejmě stavebním kamenem každé dobré akademické práce, protože i přes nesporný vzestup internetu je kniha v akademickém prostředí stále považována za nejspolehlivější a nejrelevantnější sekundární zdroj. Citace knih uvádíme vždy s poukazem na autora a na kontext, v němž je jeho dílo významné jak pro vědecký diskurs, tak pro naši práci. Citace knih musí obsahovat jméno autora, název díla, rok a místo vydání, ISBN a citovanou stranu. Pro vzorové citace knih viz ukázky výše.

Citace internetových zdrojů

Klademe-li si otázku, jak mají vypadat citace internetových zdrojů, je třeba si uvědomit, že internet coby sekundární zdroj pro odborné texty zaujímá mezi ostatními zdroji velice specifické postavení. K tomu přispívá mnoho faktorů, mezi hlavní lze uvést fakt, že na internet může přispívat prakticky kdokoliv, s tím související nespolehlivost některých údajů, proměnlivost a nestálost. Článek, který na internetu najdete a poté ve své práci odcitujete, tam za pár týdnů už vůbec nemusí být, což ztěžuje dohledatelnost Vámi prezentovaných informací. Ještě více než u knižních médií je v případě internetu na místě zvýšená kritičnost a ostražitost vůči předkládaným informacím. Poznatky, které na internetu načerpáte, jsou často anonymní, což snižuje jejich relevanci v porovnání např. s klasickými knihami.
I na tak „tekutém“ poli, jakým internet dozajista je, lze však najít kvalitní a odpložené informace. Jedná se především o různé databáze vědeckých článků či dokonce digitální úložiště knih, která můžete ke své práci využít. Zde jsou odkazy na dva takové zdroje:
archive.org

jstor.org


Při uvádění citací internetových zdrojů postupujte následovně: nejprve uveďte oficiální název portálu či stránky, poté název článku a cestu k němu (v jaké rubrice či pod jakým heslem jej lze nalézt). Následně uveďte datum, kdy jste stránku naposledy navštívili, a poté vložte do odkazu kompletní URL adresu. Samozřejmě, že na každé škole může vypadat citace internetových zdrojů trochu jinak, ale zde je jedna z možností:

 

Web Amerického svazu rodinných lékařů (American Academy of Family Physicians) www.aafp.org Článek s názvem ,,Social Anxiety Disorder: A Common, Underrecognized Mental Disorder“ lze najít pod heslem ,,social anxiety disorder“. Naposledy navštíveno: 3.4.2014. Celá adresa: http://www.aafp.org/afp/991115ap/2311.html

Cena úpravy citací zahrnuje:

Individuální, osobní a profesionální zpracování Vašeho zadání na míru!
Pokud nesplníme zadání dle Vámi definovaných požadavků v objednávce, garantujeme vrácení peněz do 7 dnů
Disponujeme více než 160 profesionálními zpracovateli z různých oborů a odvětví
Již dvanáctým rokem Vám nabízíme profesionální a originální podklady k odborným textům všeho druhu přesně na míru
Jsme schopni zpracovat odborné dílo jakékoliv náročnosti, rozsahu i tematického zaměření
Samozřejmostí jsou stylistické i gramatické korektury, které provádíme zdarma! ke každému dílu
Inzerujeme též možnost urgentního zpracování do 12 nebo 24 hodin od převzetí objednávky
Není-li zadáno jinak, citujeme dle platných citačních norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2
100% záruka ochrany osobních údajů
Bohatá nabídka bonusových a věrnostních programů, akčních cen a množstevních slev
Možnost flexibilní a operativní komunikace se zpracovatelem
Veškeré materiály jsou kontrolovány a chráněny proti plagiátorství
Bibliografie, úvodní strana, obsah a veškeré přílohy Vašeho díla zdarma!
Naše služba umožňuje připomínkovat jak ukázku, tak i hotovou práci
Na požádání Vám o každé změně zašleme SMS, např. o přijetí objednávky, požadované částky, zaslání kompletní práce nebo její části apod.
Zpracujeme pro Vás odborný text od referátu přes případovou studii až po MBA práci v anglickém jazyce

 

Úpravu citací na míru si můžete objednat ZDE!

Nejčastěji hledáte: citace, citace.com, generátor citací, citace v textu, bibliografické citace, citace knih, citace internetových zdrojů