Semestrální práce

Blíží se konec semestru, ale vy stále nemáte napsanou, natož pak odevzdanou semestrální práci? Zadal Vám vyučující téma, které Vám nevyhovuje? Musíte odevzdat svou semestrální práci v angličtině? Váháte, jak napsat závěr semestrální práce? Nebo snad hledáte pouze optimální vzor semestrální práce?
Ať už platí kterákoliv z možností, náš zkušený a profesionální tým vyzrálých pisatelů odborných textů všeho druhu Vás rozhodně nenechá ve štychu! Jménem serveru Napisemezavas.cz si dovolujeme nabídnout Vám následující článek na téma semestrální práce, v němž se dozvíte vše podstatné o pravidlech i úskalích tohoto útvaru. Pokud byste si přesto nebyli jisti, zda se máte do své semestrální práce pustit na vlastní pěst, neváhejte a objednejte si podklady k semestrální práci na míru ještě dnes!
Jestliže si kladete alespoň některé z následujících otázek, pak je tento článek určen právě Vám:

 • Co si počít s tématem semestrální práce, které mi nevyhovuje?
 • Jaká formální pravidla platí pro úpravu semestrální práce?
 • Jak vypadá vzor semestrální práce?
 • Kde na internetu lze nalézt semestrální práce ke stažení?
 • Jak odevzdat semestrální práci v řádném termínu, když musím ještě chodit do zaměstnání?
 • Jak si vybrat téma semestrální práce?
 • Jak napsat semestrální práci v angličtině?
 • Jak má vypadat osnova semestrální práce?
 • Jaká napsat úvod a závěr semestrální práce?
 • Jak si objednat podklady pro semestrální práci na míru?

Semestrální práce

Semestrální práce je odborný text kratšího až středního rozsahu (10 – 30 stran, podobně jako např. seminární práce, který je zadáván na vysokých školách. Účelem semestrální práce je především ověřit, do jaké míry student pochopil látku daného předmětu za příslušný semestr a do jaké míry je schopen samostatné badatelské činnosti ve svém oboru.
Osnova semestrální práce je rovněž podobná jako u seminární práce. Zde samozřejmě velmi záleží na tom, v jakém předmětu svou semestrální práci musíte odevzdat. Pro humanitní obory bude struktura semestrální práce spíše konzervativní, v případě exaktně zaměřených studijních oborů bývá osnova o něco volnější (může například zcela chybět teoretická část). Důležité je řídit se zde tzv. metodickým pokynem, který Vám poskytne vyučující a v němž se dozvíte konkrétní požadavky na strukturu semestrální práce.
Jinak ovšem platí pro psaní semestrální práce všechna pravidla jako u bakalářské práce či diplomové prace. Důraz na preciznost formulací, jednoznačnost, vyváženost, objektivnost a vědeckost je základním předpokladem úspěchu a dobrého hodnocení Vaší semestrální práce.
Pro detailnější popis semestrální práce a jejích jednotlivých částí navštivte prosím následující odkazy ZDE a ZDE.

Semestrální práce vzor

Dovolujeme si odkázat Vás také na několik bezchybných vzorů semestrální práce. Doporučujeme však brát je spíš jako volnou inspiraci, rozhodně není radno je v bez úprav stáhnout a odevzdat – vzhledem k tomu, že se jedná o volně přístupné dokumenty na internetu, bylo by takové jednání Vaší školou ihned rozpoznáno jako pokus o plagiátorství:

Semestrální práce vzor 1

Semestrální práce vzor 2

Semestrální práce vzor 3

Semestrální práce vzor 4

Semestrální práce vzor 5

Semestrální práce vzor 6

Semestrální práce vzor 7

Semestrální práce vzor 8

Semestrální práce anglicky

S požadavkem na semestrální práci v angličtině se dnes kromě cizojazyčných škol na našem území můžete setkat také v rámci některých studijních oborů na klasických univerzitách. Zpravidla se jedná o obory komerčního zacílení zaměřené na oblast managmentu, ekonomiky, případně cestovního ruchu či mediálních studií.
Je logické, že sepsat semestrální práci v cizím jazyce je úkol nepoměrně těžší než v případě jazyka mateřského. Zvýšenou pozornost je zde třeba věnovat i základním gramatickým jevům, natož pak samotné stylistice. Anglické akademické texty vykazují navíc poněkud jiné zákonitosti, než jak je tomu v češtině.
Pokud tedy nejste v angličtině zrovna zběhlí a tvorba semestrální práce v tomto jazyce by pro vás představovala značnou komplikaci, neváhejte využít našich profesionálních služeb a nechte si svou semestrální práci přeložit právě u nás viz. odkaz ZDE

Semestrální práce úvod

Úvod semestrální práce bývá poměrně stručný a věcný, není třeba jej pojímat tak obsáhle jako např. u diplomové práce či rigorózní práce. To je dáno jednak rozsahem semestrální práce, jednak jejími ambicemi, které jsou o poznání skromnější než v případě právě uvedených prací.
Do úvodu semestrální práce patří především vysvětlení použitých metod výzkumu neboli metodologie. Není až tak nutné pojednávat o autorově vztahu k prezentované problematice. Buďte ve svém úvodu opravdu úsporní – popište pouze svá metodologická východiska, látku práce a v neposlední řadě její cíle.

Semestrální práce závěr

Závěr semestrální práce slouží ke shrnutí zjištěných závěrů. Je zároveň možné porovnat je s předpoklady, které měl autor na začátku práce, a poukázat na případné zajímavé rozpory. Závěr semestrální práce je opět výrazně stručnější než u bakalářské či diplomové práce, není třeba v něm vyvozovat dalekosáhlé důsledky ze získaných výsledků. Bohatě postačí, pokud přehledně setřídíte a popíšete zjištěná fakta – nic víc, nic míň.

Jak si mohu podklady pro semestrální práci objednat?

Dočetli jste náš článek semestrální práce, ale přesto nejste přesvědčení, zda se máte pustit do vypracování tohoto úkolu? Pokud máte stále pochybnosti, zda na svou semestrální práci stačíte, nahlédněte do našich všeobecných obchodních podmínek i ceníku a rozhodnete-li se pro objednávku podkladů k semestrální práci na míru, vyplňte prosím naši objednávku. Vzápětí Vás kontaktujeme prostřednictvím emailové adresy a dohodneme se s Vámi na termínu i případných detailech.

Cena semestrální práce zahrnuje:

 • Individuální, osobní a profesionální zpracování Vaší semestrální práce na míru
 • Doživotní záruka na veškerá námi zpracovaná díla, Vaše semestrální práce může být reklamována či připomínkována kdykoliv od převzetí
 • Pokud nesplníme zadání semestrální práce přesně dle Vašich požadavků, garantujeme vrácení peněz do 7 dnů
 • Disponujeme více než 150 profesionálními zpracovateli z různých oborů a odvětví
 • Již osmým rokem Vám nabízíme profesionální a originální podklady k odborným textům všeho druhu přesně na míru vč. semestrální práce
 • Jsme schopni zpracovat semestrální práci jakékoliv náročnosti, rozsahu i tematického zaměření
 • Samozřejmostí jsou stylistické i gramatické korektury, které provádíme zdarma ke každému dílu vč. semestrální práce
 • Inzerujeme též možnost urgentního zpracování do 12 nebo 24 hodin od převzetí objednávky
 • Není-li zadáno jinak, citujeme dle platných citačních norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2
 • 100% záruka ochrany osobních údajů
 • Bohatá nabídka bonusových a věrnostních programů, akčních cen a množstevních slev
 • Možnost flexibilní a operativní komunikace se zpracovatelem
 • Veškeré materiály vč. semestrální práce jsou kontrolovány a chráněny proti plagiátorství
 • Bibliografie, úvodní strana, obsah a veškeré přílohy Vaší semestrální práce zdarma
 • připomínkována může být jak ukázka, tak i hotová semestrální práce
 • Na požádání Vám o každé změně zašleme SMS, např. o přijetí objednávky, požadované částky, zaslání kompletní semestrální práce nebo její části apod.
 • Zpracujeme pro Vás odborný text od referátu přes semestrální práci až po MBA práci v anglickém jazyce

 

Poklady pro svou semestrální práci si můžete objednat ZDE!

 

Nejčastěji hledáte: semestrální práce, semestralni prace, semestrální práce vzor, semestrální práce anglicky, semestrální práce závěr, semestrální práce úvod