Referáty

Musíte v rámci svého středoškolského či vysokoškolského studia zpracovat referát, ale nevíte jak na to? Týká se Váš referát předmětu, v němž zrovna nevynikáte? Nevíte, jak má být správný referát strukturován? Musíte vypracovat referát o knize. Je možné, že Vás trápí některé nebo všechny z výše uvedených otázek. Pokud je to skutečně Váš případ, nezoufejte, protože server Napisemezavas.cz Vás na holičkách nenechá! Ať už to s Vaším referátem vypadá všelijak, našich více než 150 profesionálních zpracovatelů si hravě poradí i s touto úlohou! Referáty do jakéhokoliv předmětu jsou pro nás maličkost – na základě Vašeho zadání Vám vypracujeme referát v takové kvalitě, o níž se Vám ani nesnilo!
Projděte si tedy nejprve náš PR článek na téma referáty a v případě, že byste měli vážný zájem o objednávku Vašeho referátu právě u nás, se na konci dozvíte vše, co k objednávce vědět potřebujete.
Co to jsou referáty?
Jak zpracovat referát o knize?
Jak vypadají referáty vzor?
Jak napsat referát?
Jak koncipovat referát na zdravý životní styl?
Kde lze najít referáty ke stažení?
Jakou strukturu musí mít referát?
Jak získat kvalitní referáty bez práce?
Jak si objednat 100% originální podklady na referáty u serveru Napisemezavas.cz?

Referaty

Referáty patří mezi jedny z nejfrekventovanějších úkolů zejména na základních a středních školách, občas se vyskytují i na školách vysokých.
Definice referátu se může lišit podle jeho jednotlivých podtypů. Obecně však lze říci, že referát je redukovaný a zhuštěný text, který v několika hlavních bodech charakterizuje jiný, obsáhlejší text (např. knihu). V kontextu našeho školství se však pojmem referáty označují také práce kratšího rozsahu, které pojednávají např. o významných osobnostech, historických událostech, zemích, společenských jevech atd. a nemají tedy žádný vztah k primárnímu textu jako např. referáty o knize (viz níže). V zásadě existují dva typy referátů – písemný a ústní.
Referáty jsou zadávány z několika důvodů. Jedním z nich je snaha naučit studenty práci s textem a celkové informační gramotnosti – v praxi se jedná o schopnost vypíchnout ty nejdůležitější informace a přehledně je strukturovat. Dalším účelem referátů je např. vylepšit ústní projev studentů včetně schopnosti prezentace před spolužáky. Přednášením referátu si žáci osvojují základy veřejného mluvení a vystupování před ostatními. V neposlední řadě spočívá přínos referátu také v tom, že naučí studenty systematicky myslet a logicky klasifikovat získané poznatky do přehledných celků.

Referat

Referát si připravte vždy podle přehledné osnovy, která Vám výrazně usnadní přednes Vašeho referátu. Držte se zásady, že jeden bod osnovy by měl odpovídat jedné myšlence. Tím se vyhnete hluchým místům a chvílím tápání, na které můžete jinak při prezentaci Vašeho referátu narazit. Ke každému bodu osnovy si navíc můžete udělat několik odrážek, abyste po celou dobu prezentace působili sebejistě a kompetentně.
Máte-li svůj referát odevzdat pouze písemně, pak jej strukturujte dle podobných zásad, jako je uvedeno výše, akorát s tím rozdílem, že místo odrážek používejte celé věty. Jednotlivé odstavce by měly odpovídat jedné komplexnější myšlence, přesně jako v případě ústního referátu. V úvodu se věnuje spíše obecným informacím a postupně přecházejte ke konkrétním detailům. Důležité je také rozumět všem cizím slovům a odborným termínům, které se ve Vašem referátu objeví. Pamatujte, že případná neznalost použitých výrazů by Vás v očích hodnotitele výrazně zdiskreditovala.
Pro více podrobností ohledně psaní referátu viz: www.diplomky.net/pr/referaty.

Referáty o knize

Na referát o knize narazí každý student pravděpodobně již na základní škole, s jistotou pak na škole střední, a to v rámci předmětu český jazyk a literatura.
Referát o knize začíná zpravidla stručným představením autora, jeho životopisu a díla. Jako druhý bod by mělo následovat zařazení knihy do kontextu literárních dějin (např. epocha romantismu, realismu, expresionismu atd.). Poté přichází řada na rozbor děje knihy, přičemž u objemnějších děl není třeba zacházet do naprostých detailů, pokud však zpracováváte jenom povídku či novelu, je samozřejmé, že se na děj zaměříte více.
Klíčová část referátu o knize ovšem spočívá v analýze hlavních myšlenek a kritické interpretaci díla. Referující musí v tomto oddíle prokázat především schopnost analytického přístupu k literárnímu dílu a samostatného myšlení. Referující by se měl snažit vidět dané literární dílo z vyšší perspektivy a nabídnout vlastní pohled na to, jakými způsoby lze dotyčný text číst, případně co si z něho lze odnést.

Referaty.cz

Referaty.cz je jedna z největších českých internetových databází referátů a maturitních otázek. Všechny poskytované materiály jsou zde zdarma, stejně tak je možné bezplatně nahrávat vlastní referáty a vypracované materiály k maturitě. Server Referaty.cz může nabídnout opravdu širokou škálu referátů ze všech předmětů, proto pokud potřebujete při tvorbě vlastního referátu pomoc, neváhejte navštívit stránku www.referaty.cz.

Referáty vzor

Prohlédněte si následující vzor referátu a usnadněte si přípravu vlastního referátu! Jako již tradičně Vám i nyní přinášíme 8 názorných a kvalitních vzorů referátu:

Referáty vzor 1

Referáty vzor 2

Referáty vzor 3

Referáty vzor 4

Referáty vzor 5

Referáty vzor 6

Referáty vzor 7

Referáty vzor 8

Zdravý životní styl referát

Zdravý životní styl a referát – to je kombinace, která se vyskytuje v poslední době poměrně často. Především v předmětu anglický jazyk můžete na toto téma narazit poměrně snadno – dokonce se často jedná i o samostatnou maturitní otázku. Pokud tedy dostanete referát právě na toto téma, rozhodně přípravu na něj nepodceňte! Pro inspiraci Vám nabízíme pár vzorů na zdravý životní styl referát: 

Zrdravotní životní styl referáty 1

Zrdravotní životní styl referáty 2

Zrdravotní životní styl referáty 3

Referáty ke stažení

Na následujících stránkách najdete velmi kvalitní seminární prace (www.napisemezavas.cz/seminarni-prace) také na těchto stránkách narazíte na velmi kvalitní vzory referátů ke stažení prakticky ze všech předmětů, s nimiž se můžete na střední škole setkat. Pro větší rozhled navštivte naši nejvetší a nejkvatlitnější databázi studentských prací vč. referátů - www.diplomky.net

Jak si objednat podklady k Vašemu referátu?

Dostali jste za úkol zpracovat referát do předmětu, ve kterém zrovna nevynikáte? Nevíte si s Vaším referátem rady, nebo zrovna nemáte čas shánět si všechny podklady k němu? Potřebujete si nutně zlepšit známku z nějakého předmětu referátem a nechcete se spoléhat na náhodu? Pokud jste dočetli náš článek až sem a odpověděli jste kladně na některou z výše uvedených otázek, pak neváhejte a objednejte si podklady ke svému referátu u serveru Jak si objednat podklady k Vašemu referátu?
Dostali jste za úkol zpracovat referát do předmětu, ve kterém zrovna nevynikáte? Nevíte si s Vaším referátem rady, nebo zrovna nemáte čas shánět si všechny podklady k němu? Potřebujete si nutně zlepšit známku z nějakého předmětu referátem a nechcete se spoléhat na náhodu? Pokud jste dočetli náš článek až sem a odpověděli jste kladně na některou z výše uvedených otázek, pak neváhejte a objednejte si podklady ke svému referátu u serveru Jak si objednat podklady k Vašemu referátu?
Dostali jste za úkol zpracovat referát do předmětu, ve kterém zrovna nevynikáte? Nevíte si s Vaším referátem rady, nebo zrovna nemáte čas shánět si všechny podklady k němu? Potřebujete si nutně zlepšit známku z nějakého předmětu referátem a nechcete se spoléhat na náhodu? Pokud jste dočetli náš článek až sem a odpověděli jste kladně na některou z výše uvedených otázek, pak neváhejte a objednejte si podklady ke svému referátu u serveru Napisemezavas.cz! Nahlédněte napřed do našich všeobecných obchodních podmínek a ceníku. Jestliže se rozhodnete pro objednávku Vašeho referátu právě u nás, vyplňte prosím objednávkový formulář a vyčkejte, až Vás kontaktujeme prostřednictvím emailové adresy. Vzápětí se domluvíme na veškerých detailech a termínu odevzdání.

Cena referátu zahrnuje:

 • Individuální, osobní a profesionální zpracování Vašeho referátu na míru
 • Doživotní záruka na veškerá námi zpracovaná díla, své dílo můžete reklamovat či připomínkovat kdykoliv od převzetí
 • Pokud nesplníme Vaše zadání přesně dle Vašich požadavků, garantujeme vrácení peněz do 7 dnů
 • Disponujeme více než 150 profesionálními zpracovateli z různých oborů a odvětví
 • Již osmým rokem Vám nabízíme profesionální a originální podklady k odborným textům všeho druhu přesně na míru
 • Jsme schopni zpracovat referáty jakékoliv náročnosti, rozsahu i tematického zaměření
 • Samozřejmostí jsou stylistické i gramatické korektury, které provádíme zdarma ke každému dílu
 • Inzerujeme též možnost urgentního zpracování do 12 nebo 24 hodin od převzetí objednávky
 • Není-li zadáno jinak, citujeme dle platných citačních norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2
 • 100% záruka ochrany osobních údajů
 • Bohatá nabídka bonusových a věrnostních programů, akčních cen a množstevních slev
 • Možnost flexibilní a operativní komunikace se zpracovatelem
 • Veškeré materiály jsou kontrolovány a chráněny proti plagiátorství
 • Bibliografie, úvodní strana, obsah a veškeré přílohy Vaší práce zdarma!
 • Naše služba umožňuje připomínkovat jak ukázku, tak i hotové referáty
 • Na požádání Vám o každé změně zašleme SMS, např. o přijetí objednávky, požadované částky, zaslání kompletní práce nebo její části apod.
 • Zpracujeme pro Vás odborný text od referátu přes případovou studii až po MBA práci v anglickém jazyce

Poklady pro své referáty si můžete objednat ZDE!

Nejčastěji hledáte: referáty, referát, referáty o knize, referaty, referaty.cz, referát o knize, zdravý životní styl referát, referat, referáty ke stažení, referáty vzor, referát o sportu, referáty a seminárky