Čtenářský deník

Nejste příliš velký čtenář, ale přesto po Vás na škole vyžadují obsáhlý čtenářský deník? Nejste si jisti, jak má tento útvar vypadat a sháníte na internetu pro inspiraci čtenářský deník online? Trápí Vás, jaké knihy si máte pro čtenářský deník vybrat? Zajímá Vás, jak vypadá čtenářský deník pro základní školu a čtenářský deník k maturitě?
Pokud sháníte odborníky na slovo vzaté, kteří Vám se všemi těmito problémy poradí, pak je pro Vás sever Napisemezavas.cz optimální volba! Náš profesionální, více než 160tičlenný tým vysokoškolsky vzdělaných zpracovatelů si s Vaším čtenářským deníkem hravě poradí a zajistí Vám za něj vynikající známku!
Nahlédněte proto do následujícího PR článku na téma čtenářský deník a dozvíte se vše, co o tomto odborném textu potřebujete vědět. Pokud si kladete některé z níže uvedených otázek, pak je toto PR určeno právě Vám:

 • Co to je čtenářský deník?
 • Kde najít čtenářský deník online?
 • Jak vypadá čtenářský deník pro základní školu?
 • Jak vyzrát na čtenářský deník k maturitě?
 • Jaké knihy má čtenářský deník obsahovat?
 • Jak se píše čtenářský deník?
 • Jak napsat čtenářský deník na Bylo nás pět?
 • Co má obsahovat čtenářský deník o knize Malý princ?
 • Co se u čtenářského deníku hodnotí?
 • Jak si objednat podklady pro čtenářský deník na míru u serveru Napisemezavas.cz?

Čtenářský deník

Čtenářský deník je soubor několika oddělených zápisů o knihách, které žák či student přečetl. Ve čtenářském deníku poté pojednává o jejich ději, postavách, hlavních myšlenkách, na střední škole pak také případně o literárně-historickém kontextu.
Čtenářský deník je útvar na půl informativní a na půl analyticko-kritický. V praxi to znamená, že se od jeho pisatele očekává jak podání základního přehledu o důležitých faktech, tak také kritický přístup, a to zejména v hodnotící části, kde student vyjadřuje svůj vlastní názor na dané dílo. Právě podle této části se pozná dobrý čtenářský deník od průměrného. Hlavními hodnotícími kritérii zde je sofistikovanost argumentace, originální přístup k danému literárnímu dílu, schopnost formulovat a obhájit si svůj názor a také stylistická úroveň Vašeho čtenářského deníku.
Důležitým tématem je také volba knih do čtenářského deníku. Není sice nezbytně nutné volit si výhradně náročná a kanonická díla (od klasických autorů jako je Shakespeare, Goethe, Hemmingway či Moliére), ovšem Váš čtenářský deník by neměl být ani sbírkou infantilních oddechových titulů, které v celkovém literárním kontextu nehrají žádnou roli. Pokuste se nalézt vyvážený poměr mezi díly, které do svého čtenářského deníku zahrnete čistě z vlastního zájmu, a mezi knihami, které patří buď do povinné četby, nebo se o nich učíte v hodinách českého jazyka.

Čtenářský deník pro základní školu

Úroveň čtenářského deníku pro základní školu se výrazně liší podle toho, zda se žák nachází na prvním, nebo na druhém stupni. V prvním případě je jasné, že se od čtenářského deníku neočekává víc než stručné shrnutí základních informací o zvolené knížce bez jakýchkoliv analýz, které je navíc doprovozeno vlastními ilustracemi. Na druhém stupni už by žák měl být schopen vyjádřit vlastní názor na knihu, kterou četl, a měl by alespoň zhruba dokázat vysvětlit, proč se mu dílo líbilo či nelíbilo. Rozsah jednoho zápisu do čtenářského deníku na druhém stupni základní školy by měl být jednadvě strany formátu A5.

Čtenářský deník k maturitě

Čtenářský deník k maturitě, neboli maturitní seznam četby je soubor knih, které si student vybírá z předem stanoveného katalogu literatury. Tento výběr se řídí specifickými pravidly, s nimiž se student na škole, kde bude maturovat, musí seznámit s dostatečným předstihem (např. kolik autorů z jaké epochy je nutno do čtenářského deníku zahrnout, které všechny žánry v něm musí být v jakém počtu zastoupeny atp.).
Čtenářský deník k maturitě většinou představuje průřez literárními dějinami, a to jak českými, tak světovými. Student má na výběr z klasických děl anglické, německé, francouzské, ruské, ale i americké či polské a samozřejmě české literatury. Čtenářský deník k maturitě by měl obsahovat již o poznání hlubší rozbory zvolených děl, a to i s ohledem na danou literární epochu a celkový literární kontext. Pro více informací k nové maturitní zkoušce viz: www.novamaturita.cz

Čtenářský deník online

Jako již tradičně, i v tomto PR článku Vám nabízíme několik užitečných odkazů pro inspiraci. Tentokrát se jedná čtenářský deník online:

Čtenářský deník online 1

Čtenářský deník online 2

Čtenářský deník online 3

Čtenářský deník online 4

Čtenářský deník online 5

Čtenářský deník online 6

Čtenářský deník online 7

Čtenářský deník online 8

Čtenářský deník Malý princ

Malý princ je patrně nejznámější dílo francouzského spisovatele Antoina de Saint-Exupéryho z roku 1943. Jedná se o filosofickou či alegorickou pohádku pro děti i dospělé, která pojednává o základních problémech lidského bytí a života, jakými je vztah mezi dětstvím a dospělostí, zodpovědnost, láska k druhým lidem, domov, smysl života a v neposlední řadě smrt. Malý princ náhodou zabloudí na planetu zemi, kde se seznámí s vypravěčem a jejich následná rozprava se točí kolem několika základních lidských archetypů (pijan, král, domýšlivec, byznysmen, kutil, …). Na základě těchto alegorických příkladů vyvozuje Exupéry obecné závěry o lidské povaze, které pronáší ústy malého prince. Pro bližší info viz: Malý princ.

Čtenářský deník Bylo nás pět

Bylo nás pět je humoristický román českého spisovatele Karla Poláčka vydaný roku 1943 těsně před jeho odchodem do Terezína. Toto dílo je zajímavé kontrastem mezi bezstarostným dětstvím na malém městě (v Rychnově nad Kněžnou) a nastupujícím nacistickým režimem plným násilí a útisku. Poláček líčí idylický dětský svět, kde se parta pěti kluků baví vymýšlením všemožných rošťáren a drobných výtržností, za něž jsou nakonec většinou po zásluze potrestáni nelítostnými dospělými, kteří nemají pro jejich kousky pochopení. Román se v 90. letech dostal i na televizní obrazovky v podobě šestidílného seriálu. Pro více informací o tomto díle viz: Bylo nás pět.

Jak si mohu podklady pro čtenářský deník objednat?

Nechce se Vám ani po přečtení našeho PR o čtenářském deníku do psaní tohoto textu? Nebo nemáte přečtený dostatečný počet knih, které do svého čtenářského deníku potřebujete? Pokud tomu tak skutečně je, nahlédněte do našich všeobecných obchodních podmínek i ceníku a rozhodnete-li se pro objednávku Vašeho čtenářského deníku u serveru Napisemezavas.cz, postupte prosím na naši objednávku. Vzápětí se s Vámi spojíme prostřednictvím Vámi uvedené emailové adresy a dohodneme se s Vámi na termínu předání i ostatních podrobnostech.

Cena čtenářského deníku zahrnuje:

 • Individuální, osobní a profesionální zpracování Vašeho čtenářského deníku na míru
 • Doživotní záruka na veškerá námi zpracovaná díla, svůj čtenářský deník můžete reklamovat či připomínkovat kdykoliv od převzetí
 • Pokud nesplníme zadání čtenářského deníku přesně dle Vašich požadavků, garantujeme vrácení peněz do 7 dnů
 • Disponujeme více než 160 profesionálními zpracovateli z různých oborů a odvětví
 • Již osmým rokem Vám nabízíme profesionální a originální podklady k odborným textům všeho druhu přesně na míru
 • Jsme schopni zpracovat čtenářský deník jakékoliv náročnosti, rozsahu i tematického zaměření
 • Samozřejmostí jsou stylistické i gramatické korektury, které provádíme zdarma! ke každému dílu
 • Inzerujeme též možnost urgentního zpracování do 12 nebo 24 hodin od převzetí objednávky
 • Není-li zadáno jinak, citujeme dle platných citačních norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2
 • 100% záruka ochrany osobních údajů
 • Bohatá nabídka bonusových a věrnostních programů, akčních cen a množstevních slev
 • Možnost flexibilní a operativní komunikace se zpracovatelem
 • Veškeré materiály jsou kontrolovány a chráněny proti plagiátorství
 • Naše služba umožňuje připomínkovat jak ukázku, tak i hotový čtenářský deník
 • Na požádání Vám o každé změně zašleme SMS, např. o přijetí objednávky, požadované částky, zaslání kompletní práce nebo její části apod.
 • Zpracujeme pro Vás odborný text od referátu přes čtenářský deník až po habilitační práci

 

Poklady pro svůj čtenářský deník si můžete objednat ZDE!

Nejčastěji hledáte: čtenářský deník, čtenářský deník pro základní školu, čtenářský deník k maturitě, čtenářský deník online, čtenářský deník malý princ, čtenářský deník bylo nás pět