Úvaha

Nemáte dosud žádné zkušenosti se slohovou prací úvaha, ale vyučující po Vás vyžaduje její vypracování? Nebaví Vás zdlouhavě nad problémy přemýšlet, ale přesto byste rádi dostali za svou úvahu dobré hodnocení? Nevíte, jak se píše úvaha? Potřebujete si ujasnit, jak vypadá osnova úvahy? Sháníte na internetu vzor úvahy? Zajímá Vás, co to jsou scénáře, eseje a úvahy?
Ať tak či tak, náš PR článek na téma úvaha Vás nenechá ohledně tohoto žánru na pochybách. Přečtěte si následující návod, jak napsat úvahu! Pokud byste však v následujícím článku nenašli všechny požadované rady k psaní úvahy, nabízíme Vám také jedinečnou možnost objednat si kreativní a kvalitní podklady k textu úvaha u serveru Napisemezavas.cz! Díky více než 150 zpracovatelům a osmiletému působení na českém trhu můžeme nabídnout služby prvotřídní kvality, které během svého studia bezpochyby oceníte!
Čtěte dál a dozvíte se vše, co o slohové práci úvaha potřebujete vědět!

  • Co je to úvaha?
  • Jak se píše úvaha?
  • Jak vypadá úvaha vzor?
  • Jakou osnovu má úvaha?
  • Jaký má úvaha rozsah?
  • Jak napsat líbivou úvahu?
  • Jak napsat úvahu o životě?
  • Co to jsou scénáře eseje úvahy?
  • Kde si lze nechat provést jazykové korektury k slohové práci úvaha?
  • Jak si objednat úvahu na míru u serveru Napisemezavas.cz?

Úvaha slohová práce

Úvaha je druh slohové práce, který patří k těm nejnáročnějším. Je to dáno především tím, že úvaha klade na žáky podstatně vyšší intelektuální nároky než např. vypravování.
S úvahou se lze setkat již na základní škole, v její plnohodnotné verzi na ni však pravděpodobně narazíte až na gymnáziu či na jiné střední škole. S úvahou se však můžete setkat i při maturitní zkoušce, proto doporučujeme tento žánr rozhodně nepodcenit, mohl by se Vám totiž stát později osudným.

Jak se píše úvaha

Pro psaní úvahy existují v zásadě dva modely, jichž se můžete držet (viz níže). Stejně důležitý je ovšem u úvahy i důraz na lexikální (slovní) stránku. Každá slohová práce klade větší důraz na jiný slovní druh, u vypravování jsou to slovesa, u popisu či charakteristiky naopak přídavná jména.
U úvahy je to zvláštní skupina sloves, která se latinsky označuje jako verba dicendi, tedy slovesa uvozující vlastní názor. Abyste ve své úvaze dokola neopakovali pouze slova „myslím“ či „domnívám se“, nabízíme Vám seznam několika příkladů těchto slov: mít za to, věřit, zastávat názor, souhlasit, odporovat, ztotožňovat se, ignorovat, brát v potaz, tvrdit, navrhovat, namítat, podporovat názor, …
Pokud jde o ony dva základní způsoby, jak strukturovat Vaši úvahu, jsou to tyto: buď můžete postupovat od konkrétního k obecnému, nebo naopak. V každém případě by Vaše úvaha měla mít celkem pět odstavců – úvod, poté tři odstavce věnované argumentům pro i proti, a samozřejmě i sumarizující závěr, v němž vyjádříte i svůj názor.

Úvahy

Při psaní úvahy je také důležité zaměřit se na argumentační stránku tohoto díla. Je samozřejmé, že úvaha není vědecká publikace, na druhé straně v ní však není možné prezentovat vlastní nepodložené názory bez jakékoliv logiky.
Ve své úvaze byste měli být předem nezaujatí, objektivní a otevření více názorům. Teprve po zvážení všech argumentů byste si měli učinit vlastní odůvodněný a podložený názor. Vyvarujte se také tzv. argumentačních faulů, mezi něž patří např. nadměrné zevšeobecňování, demagogická tvrzení, argumenty ad hominem (zacházející do osobní sféry) atd.

Scénáře eseje úvahy

Scénáře eseje úvahy jsou tři útvary sobě v lecčems podobné, ale v lecčems zároveň velmi rozdílné. Pojďme si tedy o každém z nich něco říct.
Scénář je textová předloha jakéhokoliv divadelního představení, televizní inscenace, filmu či seriálu. Scénář je určen k předvádění buď na jevišti, nebo na televizní obrazovce. Obsahuje tedy souhrn všech replik (dialogy i monology), scénických pokynů, dramatických efektů, určuje také vzezření scény, osvětlení atd. Podle scénáře se odvíjí dialogy postav včetně neverbální komunikace. Scénář může však také ponechávat určitou tvůrčí svobodu jak režisérovi, tak samotným hercům.
Eseje jsou naproti tomu napůl odborné, napůl publicistické texty kratšího či středního rozsahu. Jejich cílem je fundované zamyšlení se nad určitým problémem, přičemž toto zamyšlení je často doprovázeno ironií a nadsázkou. Esej klade na autora značné intelektuální i jazykové nároky. Pro více informací o tomto textu viz. PR Esej.
Úvaha se oproti eseji vyznačuje jak kratším rozsahem, tak nižším stupněm odbornosti. S úvahou se také častěji setkáte na základní či střední škole, zatímco esej je útvar spíše vysokoškolský. Pro další pěkné shrnutí o úvaze si Vás dovolujeme odkázat na PR Úvaha.

Úvaha o životě

Témata úvahy, která úzce souvisí se životem, jsou na našich školách zadávána poměrně často, a to především s ohledem na přístupnost a všeobecnost tohoto tématu. Úvaha o životě se může týkat lásky, přátelství, emocí, rodiny, mezilidských vztahů obecně atd.
Právě fakt, že téma života je přístupné všem lidem stejně, může svádět ke snaze odbýt úvahu nicneříkajícími, tautologickými konstatováními evidentní skutečnosti (tvrzení typu „život je prostě takový, jaký je“ apod.). Je pochopitelné, že Vaše úvaha o životě nemusí být studnicí moudrosti, to však neznamená, že byste si na ní neměli dát dostatečně záležet a pokusit se alespoň o nějakou originalitu.

Úvaha vzor

Vzhledem k náročnosti slohové práce úvaha jistě uvítáte možnost prohlédnout si následující vzory úvahy, abyste získali názorný obrázek o tom, co všechno tento žánr obnáší. Nabízíme Vám odkazy na úvahy různé odbornosti – jak na obyčejné středoškolské úvahy, tak na opravdu sofistikované a argumentačně vyzrálé texty:

Úvaha vzor 1

Úvaha vzor 2

Úvaha vzor 3

Úvaha vzor 4

Úvaha vzor 5

Úvaha vzor 6

Úvaha vzor 7

Úvaha vzor 8

Jak si objednat úvahu na míru?

Pokud nejste zrovna přemýšlivý typ, ale ve škole po Vás vyučující požaduje vypracovat úvahu, obraťte se na zkušený tým více než 150 pisatelů ve službách serveru Napisemezavas.cz a objednejte si originální a kvalitní podklady k dílu úvaha právě u nás! Veškeré námi poskytnuté materiály budou vypracovány přímo na míru podle Vašeho zadání. Pročtěte si nejprve všeobecné obchodní podmínky a seznamte se s našim ceníkem a v případě, že se skutečně rozhodnete pro objednávku podkladů k dílu úvaha, vyplňte prosím naši objednávku. Brzy nato se Vám ozveme na Vámi uvedenou emailovou adresu a dohodneme se na všech detailech i na termínu odevzdání.

Cena úvahy zahrnuje:

Individuální, osobní a profesionální zpracování Vaší úvahy na míru
Doživotní záruka na veškerá námi zpracovaná díla, své úvahy můžete reklamovat či připomínkovat kdykoliv od převzetí
Pokud nesplníme zadání úvahy přesně dle Vašich požadavků, garantujeme vrácení peněz do 7 dnů
Disponujeme více než 150 profesionálními zpracovateli z různých oborů a odvětví
Již osmým rokem Vám nabízíme profesionální a originální podklady k odborným textům všeho druhu přesně na míru
Jsme schopni zpracovat úvahu jakékoliv náročnosti, rozsahu i tematického zaměření
Samozřejmostí jsou stylistické i gramatické korektury, které provádíme zdarma! ke každému dílu
Inzerujeme též možnost urgentního zpracování do 12 nebo 24 hodin od převzetí objednávky
Není-li zadáno jinak, citujeme dle platných citačních norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2
100% záruka ochrany osobních údajů
Bohatá nabídka bonusových a věrnostních programů, akčních cen a množstevních slev
Možnost flexibilní a operativní komunikace se zpracovatelem
Veškeré materiály jsou kontrolovány a chráněny proti plagiátorství
Bibliografie, úvodní strana, obsah a veškeré přílohy Vaší úvahy zdarma!
Naše služba umožňuje připomínkovat jak ukázku, tak i hotovou úvahu
Na požádání Vám o každé změně zašleme SMS, např. o přijetí objednávky, požadované částky, zaslání kompletní práce nebo její části apod.
Zpracujeme pro Vás odborný text od referátu přes případovou studii až po habilitační práci

 


Poklady pro své úvahy si můžete objednat ZDE!

 

Nejčastěji hledáte: úvaha slohová práce, úvaha, scénáře eseje úvahy, úvaha vzor, uvaha, úvahy, jak se píše úvaha, úvaha o životě, úvaha vzor