Počet našich zpracovatelů přesáhl čísla 150!

Od července roku 2014 se můžeme pochlubit více než 150 zkušenými a vysokoškolsky vzdělanými profesionálními pracovníky, kteří pro Vás vyhotovují texty z různých oborů a odvětví jako jsou bakalářské práce, diplomové práce, disertační práce, rigorózní práce, MBA práce či LLM práce, ale také na texty menšího rozsahu mezi které patří referáty, slohové práce, čtenářské deníky, eseje, úvahy, popisy, reportáže, fejetony, články, dopisy, charakteristiky, povídky, pohádky a dále díla středního rozsahu kde to jsou seminární práce, semestrální práce, ročníkové práce, zápočtové práce, semestrální pojekty, případové studie a v neposlední řadě speciální texty jako jsou prezentace, PR články, bibliografické rešerše, přepisy rukopisů do elektronické podoby a vypracování odvolání proti nepřijetí na SŠ, VOŠ nebo VŠ.