Habilitační práce a habilitace

Blíží se konec Vašeho studia a vy ještě nemáte rozmyšlené, jak napíšete svou habilitační práci? Máte už stálé zaměstnání, ale nechcete se vzdát nároku na titul docenta? Brání Vám v tvorbě habilitační práce nedostatek času, energie či inspirace? Nejste si jistí, jak vypadá správně zpracovaný vzor habilitační práce? Zajímáte se o možnost tvorby odborných textů všech náročností na míru?
Pokud ano, vítejte na serveru Napisemezavas.cz! Ačkoliv je habilitační práce útvar z nejpokročilejších, náš vysokoškolsky vzdělaný tým spolehlivých pisatelů se nezalekne ani takto obtížného úkolu. Ať už je Vaše habilitace v humanitním oboru nebo z přírodních věd, my Vás na holičkách nenecháme! Vypracujeme Vám habilitační práci přesně podle Vašich představ a postaráme se o bezproblémový průběh Vaší habilitace.
Nespoléhejte se na náhodu a svěřte svou habilitační práci do správných rukou! V následujícím článku se dozvíte vše, co k tvorbě habilitační práce potřebujete znát. V případě, že by to bylo málo, Vám nabízíme možnost nechat si vyhotovit originální a fakticky bezchybné podklady k habilitační práci přímo na míru! S námi proběhne Vaše habilitace hladce a bez potíží. Čtěte dál a dozvíte se víc!

 • Jak se píše habilitační práce?
 • Co je habilitace?
 • Jak získat titul docenta?
 • Co je potřeba vědět o habilitačním řízení?
 • Jak Habilitace probíhá?
 • Jak vypadá vzor habilitační práce?
 • Jak se vyhnout plagiátorství?
 • Kde si lze prohlédnout habilitační práce v PDF?
 • Jaké formy může mít habilitační práce?
 • Jak probíhá habilitace na Univerzitě Karlově?
 • Jak si objednat 100% originální podklady k textu habilitační práce u serveru Napisemezavas.cz?

Co je habilitace

Kladete si otázku, co je habilitace, ale nemůžete nikde na internetu najít přehledný a informačně bohatý článek na toto téma? Zajímá Vás vše co se habilitace a habilitační řízení týče? Chcete se dozvědět důležité tipy pro psaní habilitační práce? Rádi byste věděli, jak habilitace a habilitační řízení probíhá? Jakých zásad se držet, aby Vaše habilitace proběhla bez problémů? Ptáte se, jak probíhá habilitace na Univerzitě Karlově? Rádi byste si prohlédli vzor habilitační práce? Pokud ano, čtěte dál a načerpejte všechny potřebné informace!

Habilitační práce a habilitace

Habilitační práce je patrně nejodbornější a nejnáročnější ze všech akademických odborných prací. Na základě jejího vypracování a celkového úspěšného absolvování habilitace se uděluje titul docent (doc.), což je vědecko-pedagogická hodnost vysokoškolského vyučujícího, nacházející se na škále akademických hodností mezi odborným asistentem a profesorem. Tento titul se uvádí před jménem (na rozdíl od titulů původem z angloamerických zemí, jako je např. MBA či LLM
Habilitační práce musí mít rozsah nejméně 100 až 150 stran, podobně jako disertační práce či rigorózní práce. Její struktura a většina formálních požadavků se neliší od všech předešlých útvarů, o nichž se předpokládá, že je pisatel habilitační práce má dávno perfektně zvládnuté např. bakalářská práce či diplomová práce. Po patřičném představení metodiky, tématu práce a předsevzatých cílech následuje prostor pro vlastní argumentaci a pojednání o zvolené problematice.
Habilitační práci je třeba koncipovat ještě o chlup sofistikovaněji a precizněji než např. již zmíněnou disertační práci. Víc než kde jinde je zde kladen důraz na originální a samostatný výzkum. Jestliže předcházející texty jako např. diplomová práce byly spíše přípravnými cvičeními, pak habilitační práce je regulérní vědecká práce, a jako taková musí snést jen ta nejpřísnější měřítka. Za samozřejmost se tudíž považuje bezproblémové uvádění citací viz. citace.com či boldis.cz a vyhýbání se plagiátorství, pro jistotu nahrajte svou práci před odevzdáním do databáze Odevzdej.cz.
Z toho také vyplývá, že habilitační práce může mít také podstatně jinou formu než jen coby izolovaná stostránková studie. Může se jednat o monografii, komentovaný překlad, rozsáhlejší vědeckou studii, slovník atd. Habilitační práce může také sloužit jako autoritativní text, na nějž v budoucnu budou odkazovat další badatelé.

Habilitace

Habilitace je řízení vztahující se k udělení akademické hodnosti docent. Habilitace má dvě části: tou první je vypracování a obhajoba habilitační práce před komisí, tou druhou je tzv. habilitační přednáška.
Vysoká škola, která habilitace zajišťuje, však může kromě habilitační práce a habilitační přednášky mít na uchazeče i další požadavky. V reálu se může jednat o vědeckou či pedagogickou praxi, citace, publikační činnost v odborných časopisech atd.
K habilitačnímu řízení je také třeba se písemnou formou v řádném termínu přihlásit, stejně jako je tomu u rigorózního řízení. Na některých fakultách bývá také zvykem doložit také strukturovaný životopis, několik kopií habilitační práce, doklad o dosaženém vysokoškolském vzdělání či doklad o získání akademicko-vědeckého titulu. Pro konkrétní požadavky na přijetí do habilitačního řízení se informujte na webu Vaší univerzity.
Úspěšní uchazeči o titul docent jsou jmenováni rektorem vysoké školy, na níž habilitace probíhá. Úspěšně absolvované habilitační řízení je nezbytným předpokladem k dosažení profesury.

Habilitace - Habilitační práce vzor

Místo zbytečných slov je mnohdy efektivnější pouhé ukazování, proto i my Vám nyní předkládáme následující vzor habilitační práce, kde si můžete v praxi ověřit, nakolik je Vám tento odborný text se svými zákonitostmi známý či neznámý:

Habilitace - Habilitační práce vzor 1

Habilitace - Habilitační práce vzor 2

Habilitace - Habilitační práce vzor 3

Habilitace - Habilitační práce vzor 4

Habilitace - Habilitační práce vzor 5

Habilitace - Habilitační práce vzor 6

 

Habilitace Univerzita Karlova

Habilitace na Univerzitě Karlově probíhá podle přesně stanovených pravidel, která musí uchazeč do puntíku splnit viz. habilitace a habilitační řízení. O zahájení habilitace může požádat kdokoliv, kdo vyhovuje požadavkům stanovených zákonem o vysokých školách a vnitřními předpisy a dokumenty Univerzity Karlovy, mezi něž patří Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem viz. habilitace, dále Opatření rektora č. 8/2007, Opatření rektora č. 28/2007, Opatření rektora č. 17/2012 a Opatření rektora č. 9/2014 ve znění Opatření rektora č. 17/2014.
Uchazeč o zahájení habilitačního řízení musí poskytnout všechny doklady, které uvádějí výše stanovené zákony. Žádost o jmenování docentem či profesorem předloží děkan fakulty rektorovi Univerzity Karlovy. V případě úspěšného absolvování habilitace potom získá uchazeč titul docent.

Habilitační práce PDF

Pro inspiraci při psaní Vaší habilitační práce Vám jako tradičně nabízíme několik ukázek tohoto vysoce odborného textu ve formátu PDF:

Habilitace - habilitační práce ve formátu PDF 1

Habilitace - habilitační práce ve formátu PDF 2

Habilitace - habilitační práce ve formátu PDF 3

Habilitace - habilitační práce ve formátu PDF 4

Jak si mohu podklady pro svou habilitační práci objednat?

Máte pocit, že informace uvedené v našem PR článku Habilitační práce a habilitace Vás neuschopňují k sepsání tak odborného a náročného díla, jakým je habilitační práce? Máte už teď husí kůži z toho, kolik sekundární literatury budete muset při tvorbě tohoto textu projít? Nevíte, jak zvládnout všechny nástrahy, které habilitační práce skrývá? Nebo nestíháte napsat svou habilitační práci kvůli rodině či zaměstnání? Nechcete nechat průběh své habilitace náhodě? Pokud ano, máme pro Vás řešení – neváhejte a objednejte si cenově výhodné podklady k habilitační práci přímo na míru u serveru Napisemezavas.cz! Nahlédněte napřed do našich všeobecných obchodních podmínek i ceníku, a pokud jste pro objednávku Vaší habilitační práce rozhodnuti, vyplňte prosím naši objednávku. Vzápětí se Vám ozveme prostřednictvím emailové adresy a dohodneme se s Vámi na termínu i ostatních podrobnostech. S námi je Vaše habilitace hračka!

Cena habilitační práce zahrnuje:

Individuální, osobní a profesionální zpracování Vaší habilitační práce na míru
Doživotní záruka na veškerá námi zpracovaná díla, své dílo můžete reklamovat či připomínkovat kdykoliv od převzetí
Pokud nesplníme Vaše zadání přesně dle Vašich požadavků, garantujeme vrácení peněz do 7 dnů
Disponujeme více než 150 profesionálními zpracovateli z různých oborů a odvětví
Již osmým rokem Vám nabízíme profesionální a originální podklady k odborným textům všeho druhu přesně na míru
Jsme schopni zpracovat habilitační práce jakékoliv náročnosti, rozsahu i tematického zaměření
Samozřejmostí jsou stylistické i gramatické korektury, které provádíme zdarma! ke každému dílu
Inzerujeme též možnost urgentního zpracování do 12 nebo 24 hodin od převzetí objednávky
Není-li zadáno jinak, citujeme dle platných citačních norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2
100% záruka ochrany osobních údajů
Bohatá nabídka bonusových a věrnostních programů, akčních cen a množstevních slev
Možnost flexibilní a operativní komunikace se zpracovatelem
Veškeré materiály jsou kontrolovány a chráněny proti plagiátorství
Bibliografie, úvodní strana, obsah a veškeré přílohy Vaší práce zdarma
Naše služba umožňuje připomínkovat jak ukázku, tak i hotové dílo
Na požádání Vám o každé změně zašleme SMS, např. o přijetí objednávky, požadované částky, zaslání kompletní práce nebo její části apod.
Zpracujeme pro Vás odborný text od referátu přes případovou studii až po habilitační práci

 

Poklady pro svou habilitační práci si můžete objednat ZDE!

 

Nejčastěji hledáte: habilitační práce, habilitace, co je habilitace, habilitační práce vzor, habilitace Univerzita Karlova, habilitační práce PDF