Rigorózní práce

Chystáte se ukončit své doktorské studium, ale nemáte ještě napsanou rigorózní práci? Nedaří se Vám časově skloubit přípravu na rigorózní zkoušku s psaním rigorózní práce? Jste na konci rigorózního studia na pokraji sil i energie? Nebo si jen chcete prohlédnout vzor rigorózní práce? Zajímáte se o možnost objednat si podklady k rigorózní prácipřesně na míru?
Jménem serveru Napisemezavas.cz si dovolujeme nabídnout Vám naše profesionální a kvalitní služby na poli tvorby odborných textů všech druhů! Pracuje pro nás více než 150 ostřílených pisatelů akademických textů, kteří si poradí i s tak náročným úkolem, jakým je právě rigorózní práce.
Pokud Vás napadají alespoň některé z následujících otázek, neváhejte a čtěte dál! V našem PR článku na téma rigorózní práce se dozvíte vše, co potřebujete vědět při tvorbě tohoto textu. V případě, že byste se ani poté neodvážili pustit se do tohoto úkolu sami, se dozvíte, jak si toto dílo objednat u serveru Napisemezavas.cz:

 • Co je to rigorózní práce?
 • Jak se píše rigorózní práce?
 • Jak probíhá rigorózní zkouška?
 • Jaká má být struktura, metodologie a formální úprava rigorózní práce?
 • Co je to rigorózní studium?
 • Jak probíhá rigorózní řízení?
 • Jak stihnout odevzdat rigorózní práci, pokud se musíte zároveň připravovat na rigorózní zkoušku?
 • Jak vypadá poctivý vzor rigorózní práce?
 • Jak obhájit rigorózní práci?
 • Jak ochránit svou rigorózní práci proti plagiátorství?
 • Jak si objednat zaručeně originální podklady k rigorózní práci u serveru Napisemezavas.cz?

Co je rigorózní práce

Pokud si kladete otázku, co je rigorózní práce, pak je tento článek ušitý na míru právě Vám!  Čtěte dál a dozvíte se nejen, co je rigorózní práce, ale také jak vypadá vzor rigorózní práce, jak napsat rigorózní práci a jak si objednat podklady k rigorózní práci u serveru Napisemezavas.cz!

Rigorózní práce

Pod pojmem rigorózní práce se rozumí odborná studie delšího rozsahu (klidně až o 150 stranách), jejíž vypracování a následná obhajoba je vedle úspěšného složení rigorózní zkoušky jednou z podmínek získání tzv. malého doktorátu (tituly ThLic., ThDr., JUDr., PhDr nebo RNDr. – pro získání tzv. velkého doktorátu je třeba vypracovat disertační práci. Rigorózní práce může mít teoreticky jako základ předchozí bakalářskou práci, diplomovou práci či souhrně absolventskou práci, liší se od nich však jak rozsahem, tak především mnohem silnějším důrazem na vědeckost.
Konkrétní podmínky pro vypracování rigorózní práce jsou samozřejmě na každém vzdělávacím ústavu různé, obecně však platí, že rigorózní práce musí pojednávat o problematice, která je dosud spíše neprobádaná. Rigorózní práce jsou v podstatě regulérní vědecké studie, proto nemá smysl zpracovávat např. kompilační metodou témata již dobře prozkoumaná. Takováto recyklace je částečně přípustná pouze u nižších akademických útvarů, jako je např. seminární práce, semestrální práce či ročníková práce, u rigorózní práce je však něco takového jen těžko představitelné.
Rigorózní práce má za úkol prokázat, že pisatel skutečně dosáhl během svého studia plnohodnotné vědecké úrovně, že je schopen se kompetentně orientovat ve výsledcích, kterých dosáhli ostatní badatelé, že dokáže kriticky vyhodnocovat sekundární literaturu a především inovativně uchopit dosud málo známé téma.
Profil pisatele tohoto odborného textu také předpokládá, že tento nemá potíže se zásadami odborného funkčního stylu, uváděním citací v adekvátním tvaru viz. citace.com či boldis.cz logickou argumentací a myšlenkovou kohezí. Naprosto nepřijatelné jsou gramatické či stylistické chyby pro asistenci v této oblasti viz. Diplomky.net - Korektury. Pro více podrobností o psaní rigorózních prací viz. Diplomky.net - Rigorózní práce či Seminarkynamiru.cz - Rigorózní práce.

Rigorózní zkouška

Rigorózní zkouška (též rigorózum) je typ závěrečné státní zkoušky na vysokých školách univerzitního typu. Její průběh a pravidla stanovuje jak zákon o vysokých školách, tak rigorózní řád jednotlivých ústavů. Na většině škol se rigorózní zkouška skládá až po získání magisterského titulu, pouze na oborech všeobecné lékařství a veterinární lékařství a hygiena přímo zakončuje magisterské studium.
K rigorózní zkoušce je nutné přihlásit se v předem stanoveném termínu písemně. Mnohdy je tento úkon spojen i s drobným manipulačním poplatkem (v řádu několika set korun). Součástí rigorózní zkoušky je kromě ústní zkoušky, která má prověřit vědomosti získané během doktorského studia, také již zmíněná obhajoba rigorózní práce.
Po úspěšném vykonání rigorózní zkoušky dostane uchazeč o doktorský titul vysokoškolský diplom, který lze poté převzít např. na promoci.

Rigorózní řízení

Pod pojmem rigorózní řízení se rozumí soubor všech výše uvedených procedur – tedy vlastně časové období od podání písemné přihlášky k rigorózní zkoušce až po získání doktorského titulu. Informace o podrobném průběhu rigorózního řízení lze získat pouze na fakultě, kde se chystáte rigorózní zkoušku složit. Důležité je také podotknout, že v průběhu rigorózního řízení nemá uchazeč právo na statut studenta.

Rigorózní studium

Rigorózní studium navazuje na studium magisterské, které je zakončeno diplomovou prací. Jeho délka je většinou 3 až 4 roky, lze se rozhodnout mezi prezenční či kombinovanou formou. Průběh rigorózního studia je mnohem víc individuální než např. u bakalářského či magisterského studia, neboť počet studujících v jednom ročníku je většinou velice nízký. Rigorózní studium je zakončeno vypracováním rigorózní práce a složením rigorózní zkoušky.

Rigorózní práce vzor

Co by to bylo za PR článek o rigorózní práci, kdyby v něm chyběl vzor rigorózní práce? Jako vždy Vám předkládáme následující odkazy na několik vysoce kvalitně zpracovaných vzorů rigorózních prací, které Vám při tvorbě vlastního textu budou jistě velmi nápomocné a poskytnou Vám potřebnou inspiraci:

Rigorózní práce vzor 1

Rigorózní práce vzor 2

Rigorózní práce vzor 3

Rigorózní práce vzor 4

Rigorózní práce vzor 5

Rigorózní práce vzor 6

Rigorózní práce vzor 7

Rigorózní práce vzor 8

Jak si mohu podklady pro rigorózní práci objednat?

Pracujete zrovna na rigorózní práci, ale jste zároveň v časovém presu a obáváte se, že nestihnete dílo včas odevzdat? Sháníte odbornou a profesionální asistenci i v poslední fázi Vašeho vysokoškolského studia? Chcete mít jistotu vynikajícího výsledku s minimem námahy? Nechcete si nechat utéct svůj doktorský titul? Pokud zní Vaše odpověď kladně, nahlédněte do našich všeobecných obchodních podmínek i ceníku a rozhodnete-li se pro objednávku Vaší rigorózní práce u serveru Napisemezavas.cz, přikročte prosím k naší objednávce. Obratem se Vám ozveme prostřednictvím emailové adresy a dohodneme se s Vámi na termínu předání i ostatních náležitostech.

Cena rigorózní práce zahrnuje:

Individuální, osobní a profesionální zpracování Vaší rigorózní práce na míru
Doživotní záruka na veškerá námi zpracovaná díla, svou rigorózní práci můžete reklamovat či připomínkovat kdykoliv od převzetí
Pokud nesplníme zadání rigorózní práce přesně dle Vašich požadavků, garantujeme vrácení peněz do 7 dnů
Disponujeme více než 150 profesionálními zpracovateli z různých oborů a odvětví
Již osmým rokem Vám nabízíme profesionální a originální podklady k odborným textům všeho druhu přesně na míru
Jsme schopni zpracovat rigorózní práci jakékoliv náročnosti, rozsahu i tematického zaměření
Samozřejmostí jsou stylistické i gramatické korektury, které provádíme zdarma! ke každému dílu
Inzerujeme též možnost urgentního zpracování do 12 nebo 24 hodin od převzetí objednávky
Není-li zadáno jinak, citujeme dle platných citačních norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2
100% záruka ochrany osobních údajů
Bohatá nabídka bonusových a věrnostních programů, akčních cen a množstevních slev
Možnost flexibilní a operativní komunikace se zpracovatelem
Veškeré materiály jsou kontrolovány a chráněny proti plagiátorství
Bibliografie, úvodní strana, obsah a veškeré přílohy Vaší rigorózní práce zdarma!
Naše služba umožňuje připomínkovat jak ukázku, tak i hotovou rigorózní práci
Na požádání Vám o každé změně zašleme SMS, např. o přijetí objednávky, požadované částky, zaslání kompletní práce nebo její části apod.
Zpracujeme pro Vás odborný text od referátu přes případovou studii až po habilitařní práci

 

Poklady pro svou rigorózní práci si můžete objednat ZDE!

 

Nejčastěji hledáte: rigorózní práce, rigorózní, rigorózní zkouška, rigorózní řízení, rigorózní práce vzor, rigorózní studium, co je rigorózní práce