MBA

Aspirujete na titul MBA, ale nemáte ještě rozmyšleno, jak napíšete svou MBA práci? Nejste si jisti svou znalostí anglického jazyka, ale přesto nechcete ukončit své studium MBA? Zajímáte se o možnost psaní MBA na míru? Chcete se dozvědět vše o studiu MBA v Praze? Zajímá Vás, jak vypadá kvalitně zpracovaný vzor MBA práce? Nestíháte zpracovat svou MBA práci kvůli zaměstnání či přípravám na závěrečné zkoušky?
Je nám velkou ctí, že Vám můžeme jménem serveru Napisemezavas.cz poskytnout následující PR článek, který obsahuje vše podstatné o MBA studiu i závěrečné práci. Pokud se zároveň zajímáte o odbornou asistenci v tomto oboru, vězte, že náš tým více než 150 expertů z oblasti tvorby odborných textů všech typů i náročnosti se o Vás postará v jakékoliv situaci. Hravě si poradíme i s MBA v angličtině – jediné, co od Vás potřebujeme, je přesné zadání, zbytek už přenechte našim zkušeným pisatelům.
Jestliže Vám na mysl přichází alespoň některé z následujících otázek, pak jste na správné adrese! Přečtěte si náš článek a dozvíte se vše, co na téma MBA potřebujete vědět:
Jak napsat MBA práci?
Jak získat titul MBA?
Co je to studium MBA?
Kde se dá v Praze studovat MBA?
Jak se vyhnout plagiátorství?
Jak vypadá vzor MBA?
Jak napsat MBA v angličtině?
Jak získat MBA titul v oblasti financí?
Jaké části musí MBA práce obsahovat?
Jak si objednat 100% originální podklady k MBA práci u serveru Napisemezavas.cz?

MBA

MBA (z anglického Master of Business Administration) je specifický druh studia, k jehož úspěšnému absolvování je třeba vypracovat tzv. MBA práci (anglicky „MBA thesis“). Pod tímto pojmem se rozumí ryze prakticky orientovaná odborná studie z oblasti managmentu, finančnictví, podnikání, PR či marketingu. Na rozdíl od srovnatelných akademických textů, jakými jsou např. disertační práce či rigorózní práce, je hlavním akcentem této práce praktická využitelnost a aplikovatelnost.
Z toho plyne i specifický způsob, jakým je MBA práce organizována. De facto zde není vůbec relevantní rozlišovat mezi teoretickou a praktickou částí, protože obsah i zacílení MBA práce bývá ve většině případů vysoce konkrétní a vztažené na jednotlivý případ. Struktura MBA práce je tedy o poznání volnější (což však neznamená, že by snad nebyla vůbec žádná). Více informací o psaní tohoto díla hledejte zde: Diplomky.net - MBA práce nebo Seminárkynamíru.cz - MBA práce
Patrně největší úskalí MBA práce spočívá v tom, že bývá zvykem odevzdávat ji v anglickém jazyce, neboť se jedná o odborný útvar původem z anglofonních zemí. Z toho plyne právě i již zmíněná odlišnost v členění odborného textu, neboť tradice anglofonních zemí je v tomto poněkud odlišná od té evropské. Jestliže si svou aktivní znalostí angličtiny nejste 100% jistí, nechte si radši své dílo zkontrolovat zde: Diplomky.net - Korektury nebo rovnou přeložit zde: Diplomky.net - Překlady u profesionálů.
Co se však týče ostatních pravidel pro psaní akademických textů, jako je např. citační etika, zde platí tytéž zákonitosti jako u ostatních textů viz. absolventská práce, semestrální práce či bakalářská práce. Jediná odlišnost je zde snad možná v tom, že MBA práce neklade na sekundární literaturu až takový důraz jako výše zmíněné texty, navíc v anglofonním světě jsou citační normy poněkud odlišné od těch našich. Pro inspiraci uvádíme několik odkazů na tzv. MLA guidelines, což je soubor moderních citačních norem:

Moderní citační norma 1

Moderní citační norma 2

Titul MBA

Titul získává student po úspěšném ukončení studia (viz níže) a po sepsání a obhájení MBA práce. Tento titul se na rozdíl např. od bakalářského titulu či magisterského titulu uvádí za jménem. Jak již bylo zmíněno výše, zkratka MBA znamená Master of Business Administration. Spolu s titulem je uchazeči udělen i diplom či příslušný certifikát.

Studium MBA

Studium má v rámci českého vysokého školství poněkud zvláštní status – je možno jej absolvovat pouze v rámci tzv. celoživotního vzdělávání. Podmínkou k přijetí do programu bývá ukončené bakalářské vzdělání.
V rámci studia lze volit z celé řady modulů, v závislosti na nichž se bude lišit profil absolventa. Studijní programy mohou být zacílené mimo jiné na následující oblasti: projektové řízení, management, řízení lidských zdrojů, marketing, public relations, IT, účetnictví, hospodářské právo, finanční management, komunikační trénink, …
Studium je určeno především osobám pohybujícím se v oblasti středního či vrcholového managementu, dále podnikatelům, představitelům neziskového sektoru či státní správy. Délka studia je různá, ale zpravidla trvá 1 až 2,5 roku. Na rozdíl např. od bakalářských či magisterských studijních programů je nejčastější forma studia kombinovaná, nikoliv prezenční. Studijní plány jsou flexibilní a celkový individuální přístup umožňuje studovat i při zaměstnání.
Stejně tak vyučovací metody jsou zde o poznání progresivnější, než jak tomu bývá na klasických vysokých školách. Výuka je často zpestřována didaktickými hrami, role-playingem, vypracováním případových studií apod.

MBA finance

MBA Finance je česká společnost, která se zabývá řešením insolvence klientů, urychlováním inkasního procesu a vymáháním pohledávek. Její služby se zaměřují na poradenství v oblasti řízení vztahů se zákazníky. Mezi klienty této společnosti patří přední české banky, pojišťovny, operátoři, dodavatelé energií atd.
Společnost M.B.A. Finance působí na trhu od roku 2005 a sídlí v Praze. Pro více informací navštivte oficiální web společnosti M.B.A. Finance.

Studium MBA Praha

Pro studium je určitě Praha vhodné místo. Prohlédněte si následující seznam škol, které v Praze umožňují studium MBA: Seznam škol.

MBA vzor

Jelikož MBA práce patří v ČR k poměrně exotickým textům, mnozí lidé mají jen mlhavou představu o tom, jak vlastně toto dílo vypadá. Proto se Vám určitě budou hodit náše vzory MBA, díky němuž si můžete o tomto útvaru udělat konkrétnější obrázek:

MBA vzor 1

MBA vzor 2

MBA vzor 3

MBA vzor 4

MBA vzor 5

MBA vzor 6

MBA vzor 7

MBA vzor 8

Jak si mohu podklady pro svou MBA práci objednat?

Nepřesvědčil Vás náš PR článek na téma MBA o tom, že se máte do psaní tohoto náročného odborného textu pustit sami za sebe? Nevěříte si na toto dílo? Rádi byste využili profesionální asistence? Nemáte síly ani náladu se lopotit se všemi úkoly, které s sebou MBA nese? Pokud ano, nahlédněte do našich všeobecných obchodních podmínek i ceníku a rozhodnete-li se pro objednávku Vaší MBA práce u serveru Napisemezavas.cz, postupte prosím na naši objednávku. Zanedlouho se Vám ozveme prostřednictvím emailové adresy a dohodneme se s Vámi na termínu předání i ostatních podrobnostech.

Cena MBA práce zahrnuje:

Individuální, osobní a profesionální zpracování Vaší práce na míru
Doživotní záruka na veškerá námi zpracovaná díla, svou práci můžete reklamovat či připomínkovat kdykoliv od převzetí
Pokud nesplníme zadání přesně dle Vašich požadavků, garantujeme vrácení peněz do 7 dnů
Disponujeme více než 150 profesionálními zpracovateli z různých oborů a odvětví
Již osmým rokem Vám nabízíme profesionální a originální podklady k odborným textům všeho druhu přesně na míru
Jsme schopni zpracovat dílo jakékoliv náročnosti, rozsahu i tematického zaměření
Samozřejmostí jsou stylistické i gramatické korektury, které provádíme zdarma! ke každému dílu
Inzerujeme též možnost urgentního zpracování do 12 nebo 24 hodin od převzetí objednávky
Není-li zadáno jinak, citujeme dle platných citačních norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2
100% záruka ochrany osobních údajů
Bohatá nabídka bonusových a věrnostních programů, akčních cen a množstevních slev
Možnost flexibilní a operativní komunikace se zpracovatelem
Veškeré materiály jsou kontrolovány a chráněny proti plagiátorství
Bibliografie, úvodní strana, obsah a veškeré přílohy pro Vaší práci zdarma!
Naše služba umožňuje připomínkovat jak ukázku, tak i hotové dílo
Na požádání Vám o každé změně zašleme SMS, např. o přijetí objednávky, požadované částky, zaslání kompletní práce nebo její části apod.
Zpracujeme pro Vás odborný text od referátu přes případovou studii až po Habilitační práci

 

Poklady pro svou MBA si můžete objednat ZDE!

 

Nejčastěji hledáte: MBA, titul mba, studium mba, mba finance, mba praha, mba studium, studium mba praha, MBA vzor