Absolventská práce

Láká Vás možnost objednat si podklady pro absolventskou práci u opravdových profesionálů, kteří budou schopni splnit Vaše zadání do puntíku? Blíží se konec Vašeho studia na střední nebo vyšší odborné škole a vy stále nemáte hotovou svou absolventskou práci? Zbylo na Vás téma, které Vám nic neříká? Přesto však trváte na perfektním výsledku v rozumném čase?
Pokud na Vás doléhají výše uvedené otázky, nepropadejte panice! Jménem serveru Napisemezavas.cz si Vám dovolujeme nabídnout následující článek na téma absolventská práce. Čtěte dál a dozvíte se všechny informace, které potřebujete předtím, než se pustíte do tvorby tohoto náročného textu. Pokud si kladete následující otázky, pak je náš článek určen právě Vám:

 • Jakým způsobem se přiděluje téma absolventské práce?
 • Jak napsat absolventskou práci?
 • Jak se vypořádat s praktickou částí absolventské práce?
 • Kde si prohlédnout vzor absolventské práce?
 • Jaká má být osnova absolventské práce?
 • Jak probíhá obhajoba absolventské práce?
 • Jak správně citovat, aby se z absolventské práce nestal plagiát?
 • Jak stihnout odevzdat absolventskou práci, pokud musíte zároveň chodit do zaměstnání, starat se o rodinu nebo se připravovat na zkoušky?
 • Jak napsat úvod a závěr absolventské práce?
 • Jak si objednat podklady pro absolventskou práci u serveru Napisemezavas.cz?

Absolventská práce

Absolventskou práci odevzdávají studenti na středních odborných školách, gymnáziích či vyšších odborných školách. Pracují na ní pod dohledem vedoucího práce a mají za úkol v ní prokázat schopnost samostatně aplikovat získané teoretické vědomosti. Z toho vyplývá také zaměření absolventské práce, které je především praktické.
Absolventská práce je hodnocena zejména podle následujících kritérií: schopnost kriticky číst sekundární literaturu, samostatná orientace v dané problematice, odborné a přesné vyjadřování (včetně používání zavedeného odborného názvosloví), inovativní přístup, informační hodnota práce, stylistika a v neposlední řadě formální úprava.
Pro psaní absolventských prací jinak platí všechna pravidla jako pro ostatní akademické útvary jako např. pro seminární práci, bakalářskou práci, semestrální práci, či diplomovou práci. Pamatujte také na pravidla citování a uvádění bibliografických údajů – zde se jednoznačně řiďte metodickými pokyny svého vzdělávacího ústavu. Pokud nic takového k dispozici nemáte, doporučujeme citovat dle následujících norem ZDE nebo ZDE.
Více informací o díle absolventská práce můžete nalést ZDE nebo ZDE.

Absolventská práce vzor

Pro psaní vlastní absolventské práce Vám jistě pomůže možnost inspirovat se na následujících odkazech, kde můžete zhlédnout optimální vzor absolventské práce:

Absolventská práce vzor 1

Absolventská práce vzor 2

Absolventská práce vzor 3

Absolventská práce vzor 4

Absolventská práce vzor 5

Absolventská práce vzor 6

Absolventská práce vzor 7

Absolventská práce vzor 8

Témata absolventských prací

Téma absolventské práce a především jeho volba je prakticky nejdůležitější částí celého tvůrčího procesu. Dobře zvolené a uchopené téma výrazně zvyšuje šanci na kvalitní a dobře hodnocenou absolventskou práci. Naopak špatně formulované téma způsobí, že se budete se svou absolventskou prací lopotit bez výraznější naděje na úspěch.
Pokud je na Vaší škole možnost zvolit si vlastní téma absolventské práce, je důležité Vaše návrhy napřed zkonzultovat s potenciálním vedoucím práce, který Vás jistě navede správným směrem a ušetří Vám spoustu zbytečné práce. Poté je třeba vypracovat osnovu v bodech, podle níž se budete následně řídit a která Vám umožní psát i myslet v určitém jednotném rámci.

Obhajoba absolventské práce

Poté, co jste svou absolventskou práci napsali, odevzdali a dostali zpět ohodnocenou, Vás čeká ještě závěrečná část celého absolventského řízení, a tou je obhajoba absolventské práce. Ta probíhá před několikačlennou komisí skládající se z vyučujících na Vaší škole. Pro Vaši práci bude také zvolen oponent, který bude mít za úkol poukázat na eventuální slabá místa k Vašemu odbornému textu - absolventská práce a klást Vám někdy nepříjemné otázky. Dotázáni můžete být rovněž kterýmkoliv jiným členem komise, proto se na tuto část připravte velmi důkladně a nepovažujte ji za pouhou formalitu.

Absolventská práce praktická část

Podoba praktické části absolventské práce záleží z velké části na tom, jaký obor studujete. Může se jednat o sérii fyzikálních či chemických pokusů, literární analýzu vybraného díla, statistické šetření, vytvoření algoritmu pro nějaký program či analýzu ekonomické situace vybrané firmy. Důležité je, že v této části musíte prakticky uplatnit to, co jste se za dobu svého studia teoreticky naučili. Teprve vlastní empirická práce může prokázat kompetenci studenta pracovat v daném oboru. Pro detailnější představu o praktické části absolventské práce viz naše vzory absolventské práce uvedené výše.

Úvod absolventské práce

Úvod absolventské práce slouží k tomu, aby si čtenář hned na začátku udělal jasnou představu, o jakém tématu absolventská práce pojednává (a jak úzce je toto téma vymezeno), pro jakou metodu se autor díla - absolventská práce rozhodl, jaké cíle si předsevzal, případně jaký je jeho osobní vklad do této absolventské práce (subjektivní motivace).
Úvod absolventské práce by však rozhodně neměl být podrobným převyprávěním osnovy absolventské práce – k tomu slouží obsah organizovaný dle zásad desetinného členění. Stejně tak se ve svém úvodu vyvarujte nadměrně obecných formulací a „mlácení prázdné slámy“ – jak čtenář, tak hodnotitel tyto tendence nepochybně rozpozná.

Absolventská práce závěr

Závěr absolventské práce by měl v jistém smyslu zrcadlit její úvod – měl by být napsán formou krátkého zamyšlení se nad průběhem a hlavně výsledky tohoto odborného textu - absolventská práce. Zajímavé bývá srovnání výchozích předpokladů a empiricky zjištěných závěrů – často lze takto vypozorovat zajímavé rozpory. Všechny výtěžky, které pisatel považuje za relevantní a hodné zapamatování, by měl ve svém závěru sumarizovat a opatřit kratičkým vysvětlujícím komentářem.  

Absolventské práce ZUŠ

Absolventské práce v ZUŠ mívají různou podobu v závislosti na tom, zda se žák učí hudbě, výtvarnému či snad dokonce tanečnímu umění. V hudebních oborech se nevyžaduje práce v písemné podobě, nýbrž spíše ve formě absolventského koncertu. Žáci výtvarných umění zase mívají za úkol odevzdat např. určité portfolio svých děl, na němž pracují delší dobu. Po tanečnících je zase častěji vyžadována účast na nějakém veřejném tanečním představení nebo jejich sólové vystoupení. Na ukázku Vám nabízíme několik absolventských prací ze základní umělecké školy:

Absolventská práce ZUŠ ukázka 1

Absolventská práce ZUŠ ukázka 2

Absolventská práce ZUŠ ukázka 3

Absolventská práce ZUŠ ukázka 4

Absolventská práce ZUŠ ukázka 5

Absolventská práce ZUŠ ukázka 6

Absolventská práce ZUŠ ukázka 7

Absolventská práce ZUŠ ukázka 8

Jak si mohu podklady pro odborný text - absolventská práce objednat?

Nyní, když jste si přečetli naše PR na téma absolventská práce, můžete zvážit, zda máte odvahu a znalosti na to, pustit se do práce na Vaší absolventské práci na vlastní pěst. Pokud u Vás však stále přetrvávají pochybnosti, ale zároveň vyžadujete perfektní výsledek, neváhejte si objednat podklady k absolventské práci přímo na míru u serveru Napisemezavas.cz! Nahlédněte napřed do našich všeobecných obchodních podmínek i ceníku, a pokud jste pro objednávku Vaší absolventské práce rozhodnuti, vyplňte prosím naši objednávku. Obratem se Vám ozveme prostřednictvím emailové adresy a dohodneme se s Vámi na termínu i ostatních podrobnostech.

Cena díla - absolventská práce zahrnuje:

 • Individuální, osobní a profesionální zpracování Vaší absolventské práce na míru
 • Doživotní záruka na veškerá námi zpracovaná díla vč. odborného textu - absolvenstká práce, absolventská práce může být reklamována či připomínkována kdykoliv od převzetí
 • Pokud nesplníme zadání absolventské práce přesně dle Vašich požadavků, garantujeme vrácení peněz do 7 dnů
 • Disponujeme více než 150 profesionálními zpracovateli z různých oborů a odvětví
 • Již osmým rokem Vám nabízíme profesionální a originální podklady k odborným textům všeho druhu přesně na míru vč. díla absolventská práce
 • Jsme schopni zpracovat absolventskou práci jakékoliv náročnosti, rozsahu i tematického zaměření
 • Samozřejmostí jsou stylistické i gramatické korektury, které provádíme zdarma! ke každému dílu vč. odborného textu - absolventská práce
 • Inzerujeme též možnost urgentního zpracování do 12 nebo 24 hodin od převzetí objednávky
 • Není-li zadáno jinak, citujeme dle platných citačních norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2
 • 100% záruka ochrany osobních údajů na veškeré námi zpracované texty vč. díla - absolventská práce
 • Bohatá nabídka bonusových a věrnostních programů, akčních cen a množstevních slev
 • Možnost flexibilní a operativní komunikace se zpracovatelem, který Vaší absolventskou práci vyhotovuje
 • Veškeré materiály (vč. díla - absolvenstká práce) jsou kontrolovány a chráněny proti plagiátorství
 • Bibliografie, úvodní strana, obsah a veškeré přílohy Vaší absolventské práce jsou zdarma!
 • U každého odborného textu může být připomínkována jak ukázka, tak i hotová absolventská práce
 • Na požádání Vám o každé změně zašleme SMS, např. o přijetí objednávky, požadované částky, zaslání kompletního díla - absolventská práce nebo její části apod.
 • Zpracujeme pro Vás odborný text od referátu přes absolvenstkou práci až po habilitační práci

Poklady pro svou absolventskou práci si můžete objednat ZDE!

Nejčastěji hledáte: absolventská práce, absolventské práce, absolventská práce vzor, absolventské práce zuš, témata absolventských prací, obhajoba absolventské práce, absolventská práce praktická část, absolventská práce závěr, úvod absolventské práce