Esej

Chce po Vás zrovna vyučující odevzdat esej, ale vy nevíte, co všechno tento žánr obnáší? Bojíte se, že můžete na esej narazit při maturitě z českého jazyka? Nebo je snad odevzdání eseje podmínkou pro udělení zápočtu v jednom z předmětů Vašeho vysokoškolského studijního oboru? Nemáte s psaním eseje žádné zkušenosti? Zajímá Vás, jak napsat esej? Hledáte eseje ke stažení? Nebo byste spíš ocenili pořádně zpracovaný vzor eseje? Kladete si otázku, co je esej?

Pokud jste alespoň na jednu z výše uvedených otázek odpověděli kladně, je nám ctí poskytnout Vám následující PR článek na téma esej, díky němuž se dozvíte o tomto záludném útvaru vše podstatné! Dovolujeme si Vám jménem serveru Napisemezavas.cz nabídnout naše služby v oblasti asistence při tvorbě odborných textů všeho druhu! Ať už Vás čeká jakkoliv náročný esej, s námi tento úkol hravě zvládnete a ještě u svého vyučujícího zabodujete! Nechte si vyhotovit originální podklady k dílu esej právě u nás a nebudete litovat!
Čtěte dál a dozvíte se úplně všechno, co k psaní eseje potřebujete vědět. Pokud by Vám to bylo málo, naleznete v závěru našeho článku informace, jak si objednat dílo esej na míru u serveru Napisemezavas.cz!

 • Co je esej?
 • Jak napsat esej?
 • Kde hledat esej vzor?
 • Jakou osnovu má esej?
 • Jakým stylem se píší eseje?
 • O čem má být správná esej?
 • Jak napsat esej poutavě a zajímavě?
 • Co jsou to scénáře eseje úvahy?
 • Kde lze nalézt eseje ke stažení?
 • Jak si objednat 100% originální podklady k Vaší eseji u serveru Napisemezavas.cz?

Co je esej

Pokud si kladete otázku, co je esej, pak jste právě našli článek, který Vám přinese všechny odpovědi na Vaše otázky ohledně tohoto útvaru! Esej (z latinského „exagium“, v češtině je esej mužského i ženského rodu) je literární odborně publicistický útvar kratšíhostředního rozsahu, který se zamýšlí nad určitým tématem a reflektuje více pohledů, z nichž je možné na danou věc nahlížet.
Historicky vzato je esej velmi úzce vymezený žánr, který umožňoval mnohým myslitelům (Michel de Montaigne, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Francis Bacon, …) snáze artikulovat jejich myšlenky. Dnes však pojem esej výrazně devalvoval a mnohdy se jím rozumí obyčejná středoškolská úvaha. V literární tradici se však pod pojmem esej stále chápe konzistentní, jazykově vytříbený a myšlenkově bohatý útvar, který klade na autora značné nároky co do schopnosti systematicky myslet, obratně formulovat a kriticky si tvořit úsudek.
Další variantou eseje je tzv. akademický esej, což je text původem z anglofonního světa. Jeho cílem je nabídnout originální zamyšlení se nad zvolenou problematikou, které ovšem musí být argumentačně podloženo vlastním výzkumem a patřičným citováním sekundární literatury (zásady pro citování viz. citace.com či boldis.cz). Rozhodně se tedy nejedná o nějaké svévolné exhibování vlastními neodůvodněnými názory – akademický esej je především cvičení zacílené na zlepšení argumentačních dovedností.
V rámci eseje rozlišujeme, opět historicky vzato, tři tradice – anglosaskou, francouzskou a českou. Anglosaská esej je hlavně v současnosti žánr odpovídající naší úvaze. Patří mezi jedny z nejčastěji zadávaných úkolů na anglo-amerických školách. Francouzská esej je naproti tomu odborné pojednání delšího rozsahu (tak, jak jej známe právě z francouzské filosofické tradice od Michela de Montaigna či Jean-Jaques Rousseaua). Česká esejistická škola se vyznačuje tím, že klade důraz na filosofickou či kulturní problematiku, popřípadě reflektuje nějaké aktuální společenské téma.

Jak napsat esej

Pro psaní eseje platí poněkud jiná pravidla než pro ostatní slohové prace. To se týká především osnovy eseje, která je oproti ostatním žánrům výrazně volnější. U eseje nelze závazně stanovit, jaké body musí obsahovat – jde spíše o to, aby se esej odvíjela podle nějaké logické myšlenkové linie, není nutno se rigidně držet jednotlivých bodů jako třeba v případě úvahy.
V případě eseje hraje také velkou roli stylistická stránka. Esej je např. spolu s fejetonem něco jako královská disciplína mezi všemi slohovými útvary, což je dáno i tím, jaká jména jsou s ní historicky spjata. Jazyk eseje by měl být vytříbený, výrazově bohatý, elegantní, inovativní a esteticky hodnotný. Očekává se, že autor již perfektně ovládá gramatiku a základy stylistiky a že tedy jeho esej může přinést jakousi přidanou hodnotu oproti obyčejné úvaze. Esej by měla kromě poučení a zábavy čtenáři poskytnout právě také estetický a literární dojem. Dalšími stavebními prvky eseje jsou ironie, nadsázka a určitá podprahová interakce mezi pisatelem a čtenářem.
Pro více tipů k psaní eseje viz. PR Esej.

Esej vzor

V případě tak náročného útvaru, jakým esej bezpochyby je, jistě uvítáte možnost prohlédnout si vzor eseje. Nabízíme Vám několik ukázek eseje rozličné odbornosti, abyste si mohli udělat co nejlepší představu o tom, jak rozmanitý žánr esej je:

Esej vzor 1

Esej vzor 2

Esej vzor 3

Esej vzor 4

Esej vzor 5

Esej vzor 6

Esej vzor 7

Esej vzor 8

Scénáře eseje úvahy

V souvislosti s esejem je vhodné zmínit i dva příbuzné žánry – a sice scénáře a úvahy. Scénář je text, podle něhož se odehrává divadelní představení, film či televizní inscenace. Scénář obsahuje soupis všech dialogů a scénických pokynů, jako je rozmístění postav a kulis, světelné efekty, dramatické efekty, dikce jednotlivých výstupů apod. Scénář často řídí i neverbální projevy herců, jako je gestikulace, proxemika, mimika apod.
Úvaha naproti tomu není určena k předvádění, jedná se o žánr mnohem abstraktnější. Jejím smyslem je zamyšlení se nad vybraným problémem, ať už konkrétním či obecným. Po zvážení všech argumentů by měl autor dospět k vlastnímu názoru, který by měl v závěru úvahy zdůvodnit. Více informací o textu úvaha naleznete ZDE

Jak si objednat podklady k dílu esej?

Jak již bylo několikrát zmíněno, esej patří k textům, které kladou na pisatele opravdu vysoké nároky – jak jazykové, tak i osobnostní (osobnostní vyzrálost, nadhled, schopnost ironie atd.). Pokud během svého vysokoškolského studia narazíte i na tento obtížný úkol a nejste zcela přesvědčeni o tom, zda je ve Vašich silách jej kvalitně napsat, obraťte se na spolehlivý tým vyspělých pisatelů odborných textů všeho druhu ve službách serveru Napisemezavas.cz! Seznamte se napřed s našimi všeobecnými obchodními podmínkami a ceníkem. V případě, že se rozhodnete pro objednávku Vaší eseje právě u nás, vyplňte prosím objednávkový formulář a vyčkejte, až Vás kontaktujeme prostřednictvím emailové adresy. Následně se domluvíme na veškerých detailech a termínu odevzdání.

Cena eseje zahrnuje:

 • Individuální, osobní a profesionální zpracování Vaší eseje na míru
 • Doživotní záruka na veškerá námi zpracovaná díla, své dílo můžete reklamovat či připomínkovat kdykoliv od převzetí
 • Pokud nesplníme Vaše zadání přesně dle Vašich požadavků, garantujeme vrácení peněz do 7 dnů
 • Disponujeme více než 150 profesionálními zpracovateli z různých oborů a odvětví
 • Již osmým rokem Vám nabízíme profesionální a originální podklady k odborným textům všeho druhu přesně na míru
 • Jsme schopni zpracovat esej jakékoliv náročnosti, rozsahu i tematického zaměření
 • Samozřejmostí jsou stylistické i gramatické korektury, které provádíme zdarma! ke každému dílu
 • Inzerujeme též možnost urgentního zpracování do 12 nebo 24 hodin od převzetí objednávky
 • Není-li zadáno jinak, citujeme dle platných citačních norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2
 • 100% záruka ochrany osobních údajů
 • Bohatá nabídka bonusových a věrnostních programů, akčních cen a množstevních slev
 • Možnost flexibilní a operativní komunikace se zpracovatelem
 • Veškeré materiály jsou kontrolovány a chráněny proti plagiátorství
 • Bibliografie, úvodní strana, obsah a veškeré přílohy Vaší práce zdarma!
 • Naše služba umožňuje připomínkovat jak ukázku, tak i hotovou esej
 • Na požádání Vám o každé změně zašleme SMS, např. o přijetí objednávky, požadované částky, zaslání kompletní práce nebo její části apod.
 • Zpracujeme pro Vás odborný text od referátu přes případovou studii až po habilitační práci

Poklady pro svou esej si můžete objednat ZDE!

Nejčastěji hledáte: esej, esej vzor, scénáře eseje úvahy, eseje, jak napsat esej, co je esej