Výrazné slevy na mnoho odborných textů

Od června nabízíme výrazné slevy na podklady pro absolvenské práce jako jsou bakalářské práce, diplomové práce, disertační práce, rigorózní práce, MBA práce či LLM práce, ale také na texty menšího rozsahu mezi které patří referáty, slohové práce, čtenářské deníky, eseje, úvahy, popisy, reportáže, fejetony, články, dopisy, charakteristiky, povídky, pohádky a dále na texty středního rozsahu kde to jsou seminární práce, semestrální práce, ročníkové práce, zápočtové práce, semestrální pojekty, případové studie a v poslední řadě speciální texty jako jsou prezentace, PR články, bibliografické rešerše, přepisy rukopisů do elektronické podoby a vypracování odvolání proti nepřijetí na SŠ, VOŠ nebo VŠ. Tato akce platí až do odvolání.