Případová studie

Vyžaduje po Vás vyučující v rámci Vašeho studia vypracování vlastní případové studie? Nemáte však na tak rozsáhlý projekt čas ani energii? Musíte se zároveň připravovat na další zkoušky a plnit si další studijní povinnosti? Nemáte s dílem případová studie žádné zkušenosti a nejste si jistí, jak by mělo vypadat a z čeho by se mělo skládat? Nevyhovuje Vám téma Vaší případové studie? Nebo pouze hledáte inspiraci v podobě vzoru případové studie?  
Pokud se zajímáte o vysoce profesionální a kvalifikovanou asistenci v oblasti tvorby podkladů k odborným textům všech typů v různých jazycích a libovolného rozsahu, je nám ctí nabídnout Vám služby severu Napisemezavas.cz! Díky naší více než osmileté zkušenosti na českém trhu a více než 160 vysokoškolsky vzdělaným zpracovatelům Vám můžeme garantovat prvotřídní služby přímo na míru za férové ceny!
Seznamte se tedy s informacemi obsaženými v následujícím PR článku na téma případová studie a dozvíte se vše, co o tomto pokročilém odborném dílu potřebujete vědět. Pokud si kladete některé z níže uvedených otázek, pak je následující text adresován právě Vám:

 • Co to je případová studie?
 • Kde najít ukázku případové studie?
 • Jak vypadá vzor případové studie?
 • Jak postupovat při vypracování případové studie?
 • Na jaké téma lze případovou studii vypracovat?
 • Z jakých částí se případová studie skládá?
 • Do jakých předmětů se obvykle případová studie vypracovává?
 • Co má obsahovat správná případová studie?
 • Co se u případové studie hodnotí?
 • Jak si objednat podklady pro případové studie u serveru Napisemezavas.cz?

Případová studie

Případová studie neboli kazuistika (angl. „case study“) je odborný text středníhodelšího rozsahu, který je zároveň metodou kvalitativního výzkumu. Jedná se o detailní studium jednoho či několika případů za účelem aplikace teoretických poznatků při porozumění případům obdobným. Právě svým požadavkem na praktickou aplikaci se liší od některých akademických textů, jako je např. diplomová práce, rigorózní práce či disertační práce. Případová studie je vlastně druhem sociologické analýzy a často je uváděna jako synonymum monografie či monografické procedury.
Případová studie je postup hojně využívaný v řadě humanitně, ale někdy i přírodovědně zaměřených oborů. Uplatnění tedy nalezne jak v psychologii, sociologii, politologii a antropologii, tak i v ekologii, ale např. i v ekonomii či managementu. Postup uplatňovaný při tvorbě případové studie spočívá v zaměření se na jeden pozorovatelný objekt (ať už je to osoba, skupina osob, firma, geografická oblast) a v následném pozorování a popisu všech relevantních aspektů jeho chování či vývoje.
Případová studie se ve své metodologii vyznačuje tím, že kombinuje různé techniky sběru informací. Může se tedy jednat např. o analýzu dokumentů (historické statistiky, prameny), dále o přímé pozorování předmětu studie či o interview. Při psaní případové studie se lze opřít i o zvukové či vizuální záznamy. Na obecné úrovni lze říci, že se pro případovou studii více než statistické metody hodí tzv. metody kvalifikační. Statistické metody totiž vycházejí z předpokladu, že data získaná z více menších objektů jsou směrodatnější než data získaná případovou studií, která se zakládá na přesně opačném principu, tj. zjistit co nejvíce o jediném objektu a na základě tohoto pozorování porozumět případům podobným.

Případová studie ukázka

Poté, co jsme Vám představili dílo případová studie na teoretické rovině, Vám nabídneme také několik ukázek případové studie, abyste viděli i v praxi, co všechno toto dílo obnáší:

Případová studie ukázka 1

Případová studie ukázka 2

Případová studie ukázka 3

Případové studie

Případové studie lze rozdělit do několika skupin podle typů pozorovaných objektů, ale také podle použité metody. Pokud jde o první kritérium, pak lze rozlišovat následující typy případové studie:

 • Osobní případová studie: Tento typ případové studie podrobně zkoumá určitý aspekt na úrovni jedince. Nejčastěji se tyto případové studie objevují v psychologii, psychoterapii, potažmo i v sociologii.
 • Studie komunity: Studie komunity se zabývá jednou či více komunitami, vztahy mezi jejími členy, ale i vztahy samotné komunity s okolím, jejími vzorci života apod. Nejčastěji se tento typ případové studie vyskytuje v sociologii, religionistice, antropologii, etnologii, vzácněji v politologii.
 • Studium sociálních skupin: Tento druh případové studie se soustředí na výzkum malých a uzavřených, přímo komunikujících skupin (např. rodin), ale i větších difúzních skupin (např. skupiny zaměstnanců). Jejím cílem je popsat vztahy a poměry v rámci této skupiny. Nejčastěji se vyskytuje opět v sociologii, ale i v novějších oborech jako teorie řízení podniku atd.
 • Studium organizací a institucí: Tato případová studie zkoumá firmy, školy a jiné organizace stejně jako implementace programů a intervencí, kulturu těchto organizací a procesy změn a adaptaci. Zároveň hledá optimální vzorce chování, zavedení určitého typu řízení, evaluace a adaptace. Tato studie je důležitá pro manažerské obory, personalistiku, podnikovou ekonomii a antropologii.

Dalším možným kritériem pro rozdělení případových studií je jejich metodologie:

 • Intrinsitní případová studie: Tento typ případové studie se věnuje případu jen kvůli němu samému, aniž by vyvozoval nějaké souvislosti s obecnější problematikou
 • Instrumentální případová studie: Tato studie se nejprve zaměří na nějaký jev a následně prozkoumá případy, jež tento jev reprezentují, přičemž cílem této studie je lepší pochopení některých teoretických otázek.
 • Kolektivní případová studie: Tato studie se provádí na základě předpokladu, že sledováním vícero případů lze docílit hlubšího vhledu do dané problematiky. Tyto výzkumy zpravidla v praxi testují nějakou pracovní hypotézu či teorii.

Případová studie vzor

Předtím, než se pustíte do tvorby vlastní případové studie, se Vám bude určitě hodit několik profesionálně a bezchybně zpracovaných vzorů případové studie. Následující vzory případové studie jsme pro Vás zvolili tak, aby co nejlépe ilustrovali rozmanitost témat a způsobů zpracování případové studie:

Případová studie vzor 1

Případová studie vzor 2

Případová studie vzor 3

Případová studie vzor 4

Případová studie vzor 5

Případová studie vzor 6

Případová studie vzor 7

Případová studie vzor 8

Jak si mohu podklady pro případové studie objednat?

Nechce se Vám ani poté, co jste si prohlédli náš PR článek na téma případová studie do psaní tohoto vysoce odborného a náročného díla? Nemáte dostatek času věnovat se rozsáhlému výzkumu a zpracování získaných dat? Pokud zní Vaše odpověď kladně, nahlédněte prosím do našich všeobecných obchodních podmínek i ceníku a rozhodnete-li se pro objednávku Vaší případové studie u serveru Napisemezavas.cz, postupte na naši objednávku. Obratem se s Vámi spojíme prostřednictvím Vámi uvedené emailové adresy a dohodneme se s Vámi na termínu předání i ostatních podrobnostech.

Cena případové studie zahrnuje:

 • Individuální, osobní a profesionální zpracování Vaší případové studie na míru
 • Doživotní záruka na veškerá námi zpracovaná díla, svou případovou studii můžete reklamovat či připomínkovat kdykoliv od převzetí
 • Pokud nesplníme zadání případové studie přesně dle Vašich požadavků, garantujeme vrácení peněz do 7 dnů
 • Disponujeme více než 150 profesionálními zpracovateli z různých oborů a odvětví
 • Již osmým rokem Vám nabízíme profesionální a originální podklady k odborným textům všeho druhu přesně na míru
 • Jsme schopni zpracovat případovou studii jakékoliv náročnosti, rozsahu i tematického zaměření
 • Samozřejmostí jsou stylistické i gramatické korektury, které provádíme zdarma! ke každému dílu
 • Inzerujeme též možnost urgentního zpracování do 12 nebo 24 hodin od převzetí objednávky
 • Není-li zadáno jinak, citujeme dle platných citačních norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2
 • 100% záruka ochrany osobních údajů
 • Bohatá nabídka bonusových a věrnostních programů, akčních cen a množstevních slev
 • Možnost flexibilní a operativní komunikace se zpracovatelem
 • Veškeré materiály jsou kontrolovány a chráněny proti plagiátorství
 • Naše služba umožňuje připomínkovat jak ukázku, tak i hotovou případovou studii
 • Na požádání Vám o každé změně zašleme SMS, např. o přijetí objednávky, požadované částky, zaslání kompletní práce nebo její části apod.
 • Zpracujeme pro Vás odborný text od referátu přes případovou studii až po MBA práci v anglickém jazyce

Poklady pro své případové studie si můžete objednat ZDE!


Nejčastěji hledáte: případová studie, případová studie vzor, případová studie ukázka, případové studie